Eurooppalaisten ilmasotakoulujen johtajat kohtaavat Tikkakoskella

IMG_8355Eurooppalaisten ilmasotakoulujen johtajien tapaamisessa etsitään keinoja koulutuksellisen yhteistyön lisäämiseksi eri maiden välillä. 12. - 14. kesäkuuta järjestettävän tapaamisen tavoitteena on sopia tulevista yhteistyökuvioista ja kehittää ilmavoimien upseereiden osaamista tulevaisuuden haasteita ennakoiden.
Ilmasotakoulujen johtajien kokous on yksi European Air Force Academies -työryhmän (EUAFA) keskeisistä toimintamuodoista.

EUAFA:n johtajien kokouksessa lyödään lukkoon seuraavan kauden yhteistyökuviot, käydään läpi yhteinen kansainvälisiä opintomahdollisuuksia tarjoava koulutuskalenteri sekä jaetaan kokemuksia koulutuksen ja opetuksen parhaista käytänteistä

 Yksi eurooppalaisten ilmasotakoulujen keskeisistä haasteista on ammatillisen osaamisen ja sotatieteellisten opintojen yhdistäminen upseerien koulutuksessa.

"Meillä teorian ja käytännön yhdistämisessä ollaan kenties hieman pitemmällä kuin useissa muissa maissa, arvioi Ilmasotakoulun johtaja", eversti Petri Tolla.

Puolustusvoimien koulutusjärjestelmässä upseerin opinnot johtavat sekä kandidaatin että maisterin tutkintoihin sotilasammatillisten pätevyyksien ohella. Maanpuolustuskorkeakoulu mahdollistaa jatko-opiskelun aina sotatieteiden tohtorin tutkintoon saakka. Sotatieteellisten tutkintojen taso on täysin vertailukelpoinen siviilitutkintoihin nähden.

Yhteistyöhankkeita vaihtelevalla menestyksellä

MLU_HN_2Vuonna 2008 julkistettu sopimus Kauhavalle suunnitellusta kansainvälisestä sotilaslentokoulutuskeskuksesta Nordic Pilot Training Centre:stä kaatui taannoin ja nyt se on haudattu kokonaan. Projektin kehitystyö alkoi jo vuonna 2003.

Puolustusvoimauudistuksen myötä ilmavoimat poistuu Kauhavan lentokentältä ja se muuttuu lentopaikaksi.

Onnistunutta kansainvälistä yhteistyötä sen sijaan ovat Suomen, Ruotsin ja Norjan väliset säännölliset Cross Border -harjoitukset.

Verkostoitumisen hyödyt kantavat pitkälle tulevaisuuteen

EUAFA -yhteistyön suurimpia käytännön hyötyjä on vahvojen kansainvälisten verkostojen luominen. Opiskelijavaihdon ja tapaamisten ansiosta verkostoja syntyy myös henkilökohtaisella tasolla.

"Kadetit saavat jo opiskeluaikana kansainvälisiä kontakteja, joista on hyötyä heidän urallaan myöhemmin, painottaa eversti Tolla. Opiskelijakollegat muista Euroopan maista ovat tulevaisuuden työkavereita kansainvälisissä harjoituksissa ja operaatioissa".

Ilmasotakoulun kadetteja osallistuu opiskelijavaihtoon tulevana syksynä Portugalissa. Ulkomaalaiset kadetit ovat puolestaan voineet osallistua Ilmavoimien järjestämiin pelastautumisharjoituksiin. Ilmasotakoulun kadetit ovat vuosittain kunnostautuneet myös EUAFA:n järjestämässä essee-kilpailussa.

Vieraat näkevät myös Hornet-soolon

Ilmavoimien osaamista esitellään eurooppalaisille kollegoille myös yläilmoista käsin. Tapaamisen päätteeksi vierailla on mahdollisuus seurata Ilmavoimien Hornet- esityslentoa sekä Midnight Hawks taitolento-osastoa Tikkakosken taivaalla. Näytökset lennetään torstaina13.6. klo 16.00 alkaen.

European Airforce Academies-sivusto