Finavia ja Maanmittauslaitos yhtenäistävät lentoesteiden sijainti- ja korkeustiedot

Lentoeste_1Finavia ja Maanmittauslaitos ovat aloittaneet yhteistyön parantaakseen Finavian ylläpitämän Lentoesterekisterin sekä Maanmittauslaitoksen ylläpitämän Maastotietokannan tietosisältöjä. Lentoesterekisterin tietoja käytetään ja julkaistaan esimerkiksi mittarilentomenetelmissä, ilmailukartoilla ja Ilmailukäsikirjan (AIP) tekstisivuilla.

Yhteistyössä päivitetään Lentoesterekisteriin talletettujen lentoesteiden sijaintitiedot (koordinaatit) Maanmittauslaitoksen suorittaman mittauksen mukaiseksi. Vastaavasti Maastotietokannan kohteille voidaan tallentaa rakennekorkeus Lentoesterekisteristä. Aiemmin sijaintitiedot Lentoesterekisterissä ovat perustuneet esteiden pystyttäjien ilmoituksiin. Parannuksen jälkeen lentoesteiden sijainti- sekä korkeustiedot Lentoesterekisterissä ja Maastotietokannassa ovat yhtenevät. Aluksi päivitetään nykyiset esteet, joiden lukumäärä on noin 9000 kpl. Jatkossa uudet esteet päivitetään säännöllisesti.

Sijaintitietojen parantaminen koskee seuraavia lentoestetyyppejä: masto, savupiippu, vesitorni, rakennus, torni, tuulivoimala, säiliö, hyppyrimäki, majakka. Käytännössä kaikkien esteiden sijainti tulee muuttumaan. Myös esteen huipun korkeus merenpinnasta (AMSL) muuttuu tapauksissa, joissa maanpinnan korkeus poikkeaa aiemmasta tiedosta.

Maanmittauslaitos aloitti esteiden sijaintien tarkistuksen keväällä 2010. Finavia aloittaa tietojen päivityksen Lentoesterekisteriin kesällä 2011. Päivitettyjä estetietoja aletaan käyttää ilmailutiedotusjulkaisuissa 25.8.2011 alkaen. Nykyisten esteiden päivittämisen arvioidaan kestävän kokonaisuudessaan noin vuoden.