Finavian lennonvarmistuspalvelut Air Navigation Services Finlandille huhtikuun alussa

ATC_estripSuomen aluelennonjohdosta ja lähi- ja lähestymislennonjohdon palveluista jatkossa vastaava yhtiö Air Navigation Services Finland Oy:lle on 17. maaliskuuta 2017 nimetty hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiön on tarkoitus aloittaa lennonvarmistuspalveluiden tarjoaminen 1. huhtikuuta 2017.

Finavian lennonvarmistusliiketoimintaan liittyvä henkilöstö, noin 400 henkilöä, siirtyy ANS Finlandin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Myös oppilaitos Avia Collegen lennonvarmistuskoulutuksen osat siirtyvät järjestelyssä ANS Finlandille. Yhtiön toimitusjohtajana toimii lennonvarmistusliiketoiminnan johtaja Raine Luojus.

ATC_HKTWRYhtiöittäminen toteutetaan niin, että lentoliikenteen palvelut jatkuvat muutostilanteessa häiriöttömästi lentoyhtiöiden, matkustajien, valtionilmailun ja muiden sidosryhmien näkökulmasta.

Finavian yhtiökokous on hyväksynyt järjestelyn 17. maaliskuuta 2017. Alunperin uusi yhtiö on perustettu 14.06.2016  nimellä Stalcius 1 Oy ja sen toimitusjohtajaksi oli nimetty Raine Luojus.

Yhtiöllä on nykyisen Air Navigation Services Finlandin lisäksi aputoiminimi ANS Finland. Uuden lennonvarmistusyhtiön verkkosivusto http://www.ansfinland.fi/fi on toistaiseksi demokäytössä.

"Eurooppalainen lennonvarmistus on voimakkaassa murroksessa, mihin myös Suomessa on vastattava. Lentoasemayhtiön ja lennonvarmistusyhtiön eriyttäminen toisistaan selkiyttää lentoliikenteen palveluiden tuottamisen rakenteita ja on linjassa eurooppalaisen kehityksen kanssa. Tavoitteena on parantaa suomalaisen lentoliikenteen kilpailukykyä ja kustannustehokkuutta kehittämällä lennonvarmistuksesta omassa yhtiössään kannattavaa liiketoimintaa”, sanoo Finavian toimitusjohtaja Kari Savolainen.

Air Navigation Services Finland Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Kimmo Mäki Helsingin Satama Oy:stä. Hallituksen jäsenet ovat sähkömarkkinajohtaja Asta Sihvonen-Punkka Fingrid Oy:stä ja osastopäällikkö Teemu Penttilä puolustusministeriöstä. Yhtiön hallituksen toimikausi alkaa 17. maaliskuuta 2017.

Finavia_Luojus_Raine_1"ANS Finlandille siirtyvillä lentoreittipalvelumaksuilla (En Route Charges) rahoitetaan tuotekokonaisuuteen kuuluvat järjestelmät ja palvelut. Tavoitteena on, että yhtiöittämisen jälkeen Suomeen syntyisi lennonvarmistuksen palvelumarkkina, jolloin myös palvelujen hinnat määräytyisivät markkinaehtoisesti. Olemme viimeisiä Euroopan maita joissa lennonvarmistus on vielä toiminut yhdessä lentoasematoiminnan kanssa,” kertoo Raine Luojus.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 20. joulukuuta 2016 liikenne- ja viestintäministeriön esitystä, jonka mukaan Finavia Oyj:n lennonvarmistustoiminta eriytetään Finaviasta omaksi erityistehtäväyhtiöksi vuoden 2017 kevään aikana.

Valtion kokonaan omistama Air Navigation Services Finland Oy vastaa lennonvarmistukseen liittyvistä erityistehtävistä, kuten ilmatilan hallinnasta, aluevalvonnasta, palveluista valtion ilmailulle ja lentopelastuspalvelusta.

Suurimmat yksiköt ovat lentoliikenteen määrällä laskettuna aluelennonjohto, joka johtaa vuosittain noin 280 000 lentoa. Niistä ylilentoja on noin 53 000. Helsinki-Vantaan ATCC Finland lennonjohtokeskuksen lähestymis- ja lähilennonjohto palvelevat vuosittain noin 170 000 lentoa.

EFHK_APP_2ANS Finland toimii itsenäisenä ja Finaviasta täysin erillisenä valtionyhtiönä liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa. Finavian omistajaohjaus siirtyy valtioneuvoston linjauksen mukaisesti 1.4. alkaen valtioneuvoston kansliaan.

"Lennonvarmistusliiketoiminnan eriyttämisellä omaksi yhtiöksi valmistaudutaan toimialan muutoksiin. Halumme vahvistaa suomalaisen lentoliikenteen kilpailukykyä ja kustannustehokkuutta, jotta pärjäämme kansainvälisessä kilpailussa.  Itsenäisenä toimijana lennonvarmistusyhtiö on myös ketterämpi kokeilemaan ja kehittämään toimintaansa ja siten pysymään toimialan teknisessä kehityksessä mukana", sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Uusi lennonvarmistusyhtiö tarvitsee lennonjohtopalveluiden tarjomista varten toimiluvan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta. Keskustelut viranomaisen suuntaan ovat olleet käynnissä jo pidempään. Lisäksi ANS Finland pitää nimetä ilmailulakiin lennonvarmistuspalveluiden tarjoajaksi. Tämä ei välttämättä kuitenkaan vaadi lakimuutosta.

Finavian tavoitteena on ollut saada tappiollinen lennonvarmistusliiketoiminta nollatulokseen lähivuosina. Se oli lähellä jo vuonna 2016. Tehostamismahdollisuudet on kotimaan osalta käytetty melko tehokkaasti ja lähes ainoita vaihtoehtoja olisi aukiolon supistaminen.

Lähitulevaisuuden muutoksia saattavat olla Tampereen aluelennonjohtoyksikön sulkeminen ja siirtyminen yhden aluelennonjohdon malliin vuonna 2018. Toinen mahdollisuus säästöihin voisi olla etätornien käyttö. Niiden osalta päätöksia ollaan tekemässä muutaman vuoden sisällä ehkä kuitenkin jo vuoden 2017 tai 2018 aikana.

ANS Finland voisi lisäksi osallistua muiden maiden lennonvarmistuksen kilpailutuksiin. Niissä esteiksi voivat tulla kansalliset intressit kuten ilmavoimien toiminta.

Lue myös: