Fintraffic ja Finavia etenevät etätornihankkeessa - kotimaisena ratkaisuna MROT-konsepti

RT_tyopisteSuomessa lennonvarmistuspalveluja tarjoava Fintraffic Lennonvarmistus Oy ja lentokenttäyhtiö Finavia etenevät etälennonjohtohankkeessa. Suunnitelmissa on suomalaisen innovaation käyttöönottoon tähtäävä hanke.
 
Fintraffic Lennonvarmistus Oy on jo pitkään selvittänyt Suomen olosuhteisiin toimivaa etälennonjohtokonseptia, joka kattaisi yhdestä työpisteestä useamman lentoaseman lennonjohtopalvelun tuottamisen. Suomessa lennonvarmistuspalvelua antaa Fintraffic Lennonvarmitus Oy ja lentoasemien lähilennonjohtotornit omistaa lentokenttäyhtiö Finavia.
 
ATC_HKTWR”Lentoliikenne on kohdannut pandemian takia historiallisen kriisin. Sen seurauksena eri maiden lentoliikenneklusterien välinen kilpailu kiristyy. Suomen kansainväliset yhteydet ovat viime vuosina olleet Pohjois-Euroopan parhaat. Jotta menestymme myös pandemiakriisin jälkeen, alan kaikkien toimijoiden on etsittävä määrätietoisesti tapoja parantaa suomalaisen lentoliikennealan osaamista sekä tuottamiensa palveluiden laatua ja tehokkuutta. Etälennonjohto mahdollistaisi palveluiden tuottamisen joustavasti ja laadukkaasti silloin, kun palveluille on kysyntää. Toimintatapa tukisi näin sekä Suomen että sen eri alueiden saavutettavuutta”, sanoo Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n toimitusjohtaja Raine Luojus.
 
“Modernia digitaalista teknologiaa hyödyntävän etälennonjohtokonseptin kehittäminen tuo joustoa erityisesti alueellisten lentoasemien palveluaikoihin ja parantaa kustannustehokkuutta. Siitä hyötyvät lentoyhtiöt, ja se on myös kuluttajien etu. Finavialle etälennonjohtohanke on strategisesti tärkeä, sillä sen avulla on mahdollista pitää huolta suomalaisten sujuvista ja hyvistä yhteyksistä maailmalle,“ sanoo Finavian verkostoliiketoiminnan johtaja Jani Jolkkonen.

"Etälennonjohtoratkaisut ovat olleet isossa kuvassa mukana jo monta vuotta. Yhtenä esteenä ovat olleet ns. contingency-menetelmät kuten esimerkiksi tietoliikennekaapelin katkeaminen. Nykyisin on käytössä jo uutta tekniikkaa kuten 5G sekä satelliittiyhteydet", avaa Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n toimitusjohtaja Raine Luojus tilannetta Lentoposti.fi:lle.
 
Kotimainen innovaatio on MROT -konsepti (Multi Remote Operating Tower), joka parantaisi lennonjohdon varautumiskykyä sekä mahdollistaisi myös lentoasemien palvelutason parantmisen. Lennonvarmistuspalvelua voitaisiin avata eri lentoasemille lentoliikenteen tarpeiden mukaan. Ratkaisu toisi myös kustannussäästöjä.
 
ATC_at_work"Suomessa ei ole tällä hetkellä tarvetta uuden lennonjohtotornin rakentamiselle ja meillä on käytössä hyvät lennonjohtotornit. Kunnossa olevien tornien korvaamisessa uudella vaihtoehdolla tulee olla pitkällä aikavälillä hyötyä. Mikäli tarve olisi uudelle tornille olisi etälennonjohto selkeä ratkaisu", jatkoi Luojus.
 
Suomessa lennonvarmistuspalvelua pyritään vievään vielä pidemmälle kuin nykyiset ratkaisut tarjoavat. MROT-konseptissa ei ole kyse pelkästään lähilennonjohtopalvelusta, sillä siihen on tarkoitus tuoda mukaan myös lähestymislennonjohtopalvelua, kun tutkapeittoa parannetaan entisestään WAM-ratkaisulla. Näin tilannekuvaa saataisiin useista eri sensorilähteistä myös lentopaikan omien sensoreiden ulkopuolelta.
 
MROT-etälennonjohtoratkaisulla yksi lennonjohtaja voisi esimerkiksi antaa lähilennonjohtopalvelua Helsingistä käsin Pohjois-Suomen kohteisiin saapuville koneille. Vaikka kaikkien lentojen lähtöaika olisi Helsinki-Vantaalta lähes sama niin ne ovat eri aikaan kohteissa esimerkiksi Oulussa, Kittilässä ja Ivalossa.
 
Etätorni voitaisiin avata palvelemaan lentoliikennettä tarvittaessa nopeasti erilaisiin hätätilanteisiin tai viranomaisoperaatioihin sekä mahdollisissa henkilöstövajaustilanteissa tai sairastapauksissa.
 
EU-sääntely edellyttää lennonvarmistuspalvelun tuottajilta jatkuvaa toiminnan tehostamista. Fintraffic ja Finavia ovat hakeneet konseptin kehittämiseen julkista rahoitusta EU:n elpymisrahastosta.

RT_2Elpymisrahasto on yksi vaihtoehto rahoitukselle, mutta myös muita vaihtoehtoja selvitään. Rahoituspohjaa selvitettäessä määritellään myös teknisiä vaatimuksia hankinnan kohteena olevalle ratkaisulle.

"Rahoituksen ja teknisten yksityiskohtien määrittelyjen valmistuttua käynnistyy keskustelut järjestelmätoimittajien kanssa ja katsotaan mikä tilanne on. Mahdollinen hankinta etenee normaalien hankintasääntöjen mukaisesti ja paras toimittaja valitaan", sanoo Luojus.
 
Lopullisia hankintapäätöksiä tehdään vasta myöhemmin ja jos hintataso ei ole järkevällä tasolla voidaan ratkaisusta vielä perääntyä.

Ninox_kameraTavoitteena on, että järjestelmän käyttöönottoon tähtäävä hanke voisi käynnistyä jo vuoden 2021 aikana. Käytännössä se tarkoittaisi, että etälennonjohtopalvelua olisi tarjolla Suomessa aikaisintaan kahden vuoden kuluttua hankkeen käynnistymisestä.

"Lähtökohtaisesti etälennonjohtoratkaisu toteutetaan useammalle lentokentälle. Myös Helsinki-Vantaa soveltuisi tähän käyttöön", toteaa Luojus.

Ensivaiheen lentokenttämäärän ratkaisee kokonaisuus, mutta Suomen MROT-konsepti tarkoittaa kuitenkin vähintään kolmen lentoaseman siirtymistä etälennonjohdon piiriin.
 

Tarjolla useita erilaisia ratkaisuja

RTC_tyopiste_multi Lennonvarmistuspuolelle on tarjolla useita etätorniratkaisuja eri valmistajilta. Nykyiset etätorniratkaisut perustuvat lentokenttäalueella olevaan kamera- ja sensoripakettiin, joka tuottaa tilannekuvaa lennonjohtajan työpisteelle. Varsinainen ulkonäkymä on eri ratkaisuissa toteutettua eri määrällä näyttöpäätteitä. Eroja on myös mm. kameroiden tuottaman kuvan päivitysnopeudessa.

Ensimmäisen viranomaishyväksytyn etälennonjohtoratkaisun käyttöönotto tapahtui syyskuusta 2016 Sundsvallissa. Kyseisen ratkaisun toimitti Saab yhdessä Ruotsin LFV:n kanssa.

Nykyinen Saab Digital Air Traffic Solutions (SDATS) on tuomassa markkinoilla etälennonjohtoratkaisun, jonka avulla yksi lennonjohtaja voisi antaa palvelua kahdelle tai kolmelle lentoasemalle.

Omaa ratkaisuaan Remote Virtual Tower (RVT) markkinoille tarjoaa myös itävaltalainen Frequentis, joka tekee yhteistyötä mm. Saksassa DFS Deutsche Flugsicherungin (DFS) kanssa.

Kongsberg_Ninox_1Suomalainen Patria ilmoitti kesällä 2019 tuoneensa markkinoille kotimaisen etälennonjohtojärjestelmäratkaisun. Yhtiön tarjoama ratkaisu perustuu Kongsbergin NINOX-etätorniin.

Pohjois-Amerikassa omaa ratkaisuaan koekäyttää NAV CANADA yhdessä Searidge Technologiesin kanssa, joka on toteuttanut etätorniratkaisun myös Unkarin Budapestin lentokentälle.

Myös Virossa on ollut etälennonjohtoratkaisu käytössä vuodesta 2018. Kyseisen ratkaisun Viron lennonvarmistusyhtiön kanssa toteutti
Cybernetica AS.

Lue myös:

Artikkeli: Etätorni mullistaa palvelutavan

Artikkeli: Etätorni yhdistää pian kaksi lentokenttää yhdelle lennonjohtajalle – myöhemmin jopa kolme

Artikkeli: Etätornipalvelu muuttaa lennonjohtomailmaa - lähes kaikki pysyy kuitenkin ennallaan