Finnair aloittaa omien osakkeiden hankinnan kannustinjärjestelmää varten

A321ER_10Finnair Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2018 antaman valtuutuksen perusteella aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan. Osakkeita hankitaan henkilöstön osakesäästöohjelmaan sekä avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

 Finnair hankkii omia osakkeita korkeintaan 600 000 kappaletta, eli enintään 0,47 % koko osakekannasta. Osakkeiden hankintaan käytetään enintään 5,0 miljoonaa euroa. Yhtiön hallussa on tällä hetkellä yhteensä 197 008 omaa osaketta, mikä vastaa noin 0,15 % kaikista osakkeista ja äänistä.

 Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 5.12.2018 ja lopetetaan viimeistään huhtikuun viimeisenä päivänä 2019. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Osakkeet hankitaan pääosin Finnairin henkilöstön FlyShare-osakesäästöohjelman sekä avainhenkilöiden pitkän aikavälin osakekannustinjärjestelmän toteuttamista varten.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 20.3.2018 hallituksen päättämään enintään 5 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia muun ohella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä. Valtuutus on voimassa 20.9.2019 saakka.