Finnair harkitsee uuden hybridilainan liikkeeseenlaskua - takaisinostotarjous vuoden 2015 lainasta

Finnair_tails_1Finnair  suunnittelee uuden euromääräisen hybridilainan liikkeeseenlaskua. Se on määrä toteuttaa lähitulevaisuudessa markkinatilanteen niin salliessa. Mahdollisen liikkeeseenlaskettavan lainapääoman enimmäismäärä on 200 miljoonaa euroa.

 Finnair harkitsee uuden hybridilainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen vuonna 2015 liikkeeseenlasketusta hybridilainastaan

Uuden jopa 200 miljoonan euron hybridilainan liikeeseenlaskun lisäksi Finnair kutsuu vuonna 2015 liikkeeseenlaskeman 200 miljoonan euron 7,875 % hybridilainan  lainaosuuksien haltijat myymään Lainaosuutensa käteistä vastaan. 

Takaisinostotarjouksen mukaisesti Finnair esittää hyväksyvänsä ostettavaksi kaikki lainaosuudet, mutta pidättää oikeuden harkintansa mukaan hyväksyä tai hylätä takaisinostettavia lainaosuuksia ostettavaksi.

Lainaosuuksien takaisinostohinta on 100.000 euroa kutakin 100.000 euron suuruista Lainaosuutta kohti. Takaisinostotarjouksen mukaisesti tarjotuille ja hyväksytyille Lainaosuuksille maksetaan kertyneet ja maksamattomat korot.

Tarjousaika päättyy 26.8.2020 kello 16.00. Takaisinostotarjouksen lopputulos julkistetaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 27.8.2020. Edellyttäen, että uuden hybridilainan hinnoitteluehto toteutuu, takaisinoston selvityspäivän odotetaan olevan 3.9.2020.

Uuden hybridilainan allokaatiosta päätettäessä Finnair voi antaa etusijan niille haltijoille, jotka, ennen kyseistä allokaatiota, ovat pätevästi tarjonneet ostettavaksi tai osoittaneet sitovan tarkoituksensa Finnairille tai jollekin takaisinostotarjouksen järjestäjistä tarjota ostettavaksi lainaosuutensa takaisinostotarjouksessa. 

Finnair aikoo käyttää uuden hybridilainan tuotot takaisinostotarjouksessa ostettavaksi hyväksyttyjen Lainaosuuksien takaisinoston rahoittamiseen. Takaisinostotarjouksen tarkoituksena on täten muokata Finnairin velkaportfoliota etukäteen.

Citigroup Global Markets Limited, Nordea Bank Abp sekä OP Yrityspankki Oyj toimivat takaisinostotarjouksen järjestäjinä.  Nordea Bank Abp toimii tarjouksen tekijän asiamiehenä. 

Citigroup Global Markets Limited, Nordea Bank Abp ja OP Yrityspankki Oyj toimivat uuden hybridilainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä