Finnair jatkaa miniverkoston operointia koko toisen vuosineljänneksen ajan - Q1 tappio 91,1 miljoonaa

4xFinnair_290320(päivittynyt 09.35) Finnairin liikevaihto, matkustajamäärä ja vertailukelpoinen liiketulos laskivat merkittävästi koronaviruksen vaikutuksen takia. Suomalaisyhtiö arvioi lentävänsä ainoastaan minimiverkostoa koko toisen vuosineljänneksen ajan. Elpymisen odotetaan alkavan heinäkuussa 2020, mutta nopeutta on vaikea arvioida. Tappiota kertyy noin kaksi miljoonaa euroa päivässä.

"Vuoden 2020 ensimmäinen vuosineljännes tullaan muistamaan maailmanlaajuisen koronaviruspandemian alkamisesta. Finnairin vuosi alkoi vahvasti, tammikuu sujui odotuksia selvästi paremmin, mutta helmikuusta alkaen koronavirus käänsi liikevaihdon suunnan dramaattisella tavalla, jolle ei löydy vertailukohtaa koko kaupallisen lentoliikenteen satavuotisesta historiasta. Liikevaihtomme laski katsauskaudella 16 prosenttia 561 miljoonaan euroon", kertoi Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner tuloksesta.

Manner_korona"Vaikutukset näkyivät kaikilla liikennealueillamme ja matkustajamäärä laski 15,6 prosenttia. Määrätietoisesta kustannusten vähentämisestä huolimatta vertailukelpoinen liiketuloksemme laski merkittävästi vertailukaudesta ja oli 91,1 miljoonaa euroa tappiollinen", jatkoi Manner.

Finnairin vertailukelpoinen liiketulos oli -91,1 miljoonaa euroa, kun vuodentakainen tappio oli 16,2 euroa. Liiketulos oli vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä 95,6 miljoonaa euroa tappiollinen, kun edellisvuoden ensimmäinen neljännes oli 17,6 miljoonaa euroa tappiollinen.

Finnairin matkustajamäärä laski ensimmäisellä vuosineljänneksellä 15,6 prosenttia 2,7 miljoonaan. Pudotusta edellisvuoteen oli noin 400 000 matkustajaa. Matkustajakäyttöaste oli vielä ensimmäisen neljänneksen aikana 72,6 prosenttia.

Polttoainekustannukset laskivat vain 1,3 miljoonaa euroa (-0,9 %). Vaikka kapasiteettia leikattiin koronavirusvaikutusten vuoksi, polttoaineen hinnan vaikutus kumosi Finnairin mukaan lähes kokonaan polttoaineen kulutuksen vähenemisen vaikutuksen.

Finnair on antanut tulosvaroitukset 28.2. ja 16.3. ja niiden yhteydessä yhtiö kertoi säästötoimista, joilla alennetaan kustannuksia.

"Olemme edenneet näiden säästöjen saavuttamisessa hyvin. Nämä tässä tilanteessa välttämättömät toimet pitävät sisällään koko henkilöstöä koskevan määräaikaisen lomautuksen. Muita toimia ovat muun muassa verkoston voimakas sopeuttaminen, myynti- ja markkinointikulujen, toimittajasopimusten, IT-kulujen sekä investointien leikkaaminen. Samassa yhteydessä johdon palkkoja leikataan 15 % ja hallitus luopuu palkkioistaan samassa suhteessa", avaa Manner tilannetta.

"Tiukan kulukarsinnan ansiosta kulumme ovat laskeneet toisen vuosineljänneksen alkaessa noin 70 % koronakautta edeltäneestä kuukausitasosta. Poistot pois lukien kulut ovat pienentyneet noin 80 %. Sopeuttamistoimien vaikutus näkyy kustannuksissa selvemmin vasta toisella neljänneksellä, jolloin lennämme minimiverkostoa, joka vastaa noin 5 % kapasiteetin käyttöä" täsmentää Manner.

"Koronavirus on valtava isku koko globaalille lentoliikenteelle ja myös Finnairille. Kuluvalla vuosineljänneksellä valtaosa laivastostamme on maassa, ja siksi neljänneksen tappio tulee olemaan kulusopeutuksen jälkeenkin huomattavan suuri, noin 2 miljoonaa euroa päivässä", avaa Manner päivittäisiä kuluja.

Kassatilanne turvattu yli vuoden 2021 ensimmäisen puolikkaan

 Finnairin ensimmäisen neljänneksen lopussa likvidit kassavarat olivat 833 miljoonaa euroa, mukaan lukien nostettu 175 miljoonan euron valmiusluottolimiitti.

Finnair_tails"Poikkeustilanteen pitkittymisen varalta olemme tehneet lisärahoitussuunnitelman, joka sisältää tarvittaessa käyttöön otettavan 600 miljoonan euron TyEL-takaisinlainan sekä lentokoneiden myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyjä. Vaikka koronatilanne pitkittyisikin, Finnairin kassatilanne on turvattu yli vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon", kertoo Manner.

Poikkeustilanteen vuoksi Finnair ei jaa osinkoa vuodelta 2019. Yhtiö julkisti 29. huhtikuuta myös suunnittelevansa arviolta 500 miljoonan euron suuruista osakeantia oman pääomansa vahvistamiseksi )Uutisemme aiheesta: Finnair suunnittelee arviolta 500 miljoonan euron merkintäoikeusantia COVID-19-vaikutusten vuoksi).

"Haluamme varmistaa, että koronaviruksen aiheuttamasta iskusta huolimatta olemme kilpailukykyinen lentoyhtiö myös tulevaisuudessa", toteaa Manner.


Akuutti kriisi kestää 2-3 vuotta - uuden normaalin strategiaa tarkastellaan

AWF_Finnair_pallo_1Finnair ennakoi lentoliikenteen toipuvan hitaasti heinäkuusta lähtien ja matkustajamäärien palaavan vuoden 2019 tasolle 2–3 vuodessa. Onkin todennäköistä, että Finnair joutuu jatkamaan lomautuksia myös kesän jälkeen ja sopeuttamaan siten resursseja pienempään lentämisen määrään.

"Akuutin kriisin hellitettyä edessämme on tuon 2–3 vuoden pituinen siirtymäaika uuteen normaaliin", arvioi Manner.

"Hoitamalla siirtymäajan hyvin saamme eväät pidemmän aikavälin kasvuun ja uusien työpaikkojen luomiseen. Valmistaudumme siksi erilaisiin vaihtoehtoihin. Olemme rakentaneet skenaarioita sekä pyrkineet joustavoittamaan toimintaamme, jotta voimme tehdä tulevat valintamme mahdollisimman oikea-aikaisesti", sanoo Manner. 

"Parhaillaan tarkastelemme myös koronajakson vaikutusta pitkän aikavälin strategiaamme, mukaan lukien taloudelliset tavoitteet ja laivastoinvestoinnit", jatkaa Manner.

Finnair uskoo, että siirtymäkauden jälkeen lentoliikenne on edelleen kasvuala, ja silloin Finnair tavoittelee jälleen kestävää, kannattavaa kasvua.

"Sen saavuttamisessa meitä auttavat Finnairin tärkeimmät vahvuudet: sitoutunut henkilöstö, uskolliset asiakkaat, vahva brändi, yhteiset arvot, kestävään maantieteelliseen kilpailuetuun perustuva strategiamme ja vahva omistajarakenne", kertoo Manner.

Airbus_tails_HEL "Tahdon lopuksi osoittaa sydämelliset kiitokseni koko henkilöstöllemme siitä loistavasta yhteistyöstä ja -hengestä sekä rohkeudesta, jota finnairilaiset ovat osoittaneet tässä vaikeassa tilanteessa. Vaikka raskas matka on vasta alussa ja paluu kasvu-uralle vaatii määrätietoisia toimia, olen varma, että me tulemme tilanteesta ulos vahvoina. Kiitän lämpimästi myös asiakkaitamme kärsivällisyydestä sekä saamistamme kannustavista viesteistä. Ne merkitsevät tällaisina aikoina paljon finnairilaisille", päättää Manner.


Toinen vuosineljännes minimiverkostolla - elpyminen alkaa heinäkuussa

Finnair_airbus_fleetFinnairin tämänhetkinen oletus on, että se operoi koronavirustilanteen vuoksi nykyistä minimiverkostoaan koko toisen vuosineljänneksen ajan. Samalla yhtiö arvioi, että lentoliikenteen elpyminen alkaa vaiheittain heinäkuun 2020 alusta.

Elpymisen nopeutta ei kuitenkaan tässä vaiheessa voi arvioida, minkä vuoksi vuoden 2020 toisen puoliskon näkyvyys on edelleen heikko. Finnair varautuukin erilaisin skenaarioin siihen, että sillä on kyky nopeasti sopeuttaa kapasiteettiaan muuttuvan kysynnän mukaiseksi.

Finnair_fleet_1 Finnair arvioi, että nykyisellä minimiverkostolla sen vertailukelpoinen liiketulos on kustannussopeutuksista huolimatta päivätasolla noin 2 miljoona euroa tappiollinen koko toisen vuosineljänneksen ajan.

Vallitsevan tilanteen vuoksi Finnairin liikevaihto tulee vuonna 2020 laskemaan olennaisesti vuoteen 2019 verrattuna. Yhtiö tiedotti tulosvaroituksessaan 16.3.2020, että vertailukelpoinen liiketappio tulee olemaan huomattava tilikaudella 2020. Lisäksi Finnairin kapasiteetti laskee olennaisesti kuluvana vuonna vuodesta 2019. Näiden seikkojen takia Finnair tulee myös päivittämään strategiakauttaan koskevia taloudellisia tavoitteita.

Finnair päivittää tulevaisuuden näkymiään ja ohjeistustaan vuoden 2020 toisen neljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä

 Lue myös: