Finnair suunnittelee arviolta 500 miljoonan euron merkintäoikeusantia COVID-19-vaikutusten vuoksi

A330_tail_close(päivittynyt 09.45) Finnair Oyj:n hallitus on päättänyt, että yhtiö alkaa valmistella merkintäoikeusantia, koska koronavirustilanteesta aiheutuneet tappiot ovat vähentäneet yhtiön omia pääomia. Valtio tukee vastuullisena omistajana Finnairin suunnitelmaa.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut eduskunnalle annettavaa lisätalousarvioesitystä, jolla katettaisiin Suomen valtion osallistuminen Antiin. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut, että eduskunnalta haetaan enintään 700 miljoonan euron suuruista valtuutta Finnairin pääomitusjärjestelyihin osallistumiseksi sisältäen nyt suunnitellun osakeannin sekä Finnairin mahdolliset muut pääomitusjärjestelyt.

Finnairin mukaan annin kokonaismäärä olisi arviolta enintään 500 miljoonaa euroa. Citigroup Global Markets Limited ja Nordea Bank Oyj toimisivat Annin pääjärjestäjinä ja merkintätakaajina. Suomen valtion osuus Finnair Oyj:n osakkeista ja äänistä on tällä hetkellä 55,8 %.

“Koronakriisin vaikutukset koko lentoliikenteeseen, ja siten myös alansa vahvimpiin lukeutuvaan Finnairiin, ovat olleet järisyttävän suuret. Valtio haluaa etukäteen varmistaa, että sillä on valmius yhtiön vakavaraisuuden riittävään tukemiseen erilaisissa tilanteissa. Nyt jos koskaan valtion vastuullisena, pitkäjänteisenä omistajana täytyy omalta osaltaan pyrkiä varmistamaan, että Suomessa on vahva lentoyhtiö myös tulevaisuudessa”, sanoo valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen.

Annille haetaan valtuutusta toukokuun 2020 lopussa järjestettävässä Finnair Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2020. Annista annetaan tarkempia tietoja Finnair Oyj:n myöhemmin julkaistavassa yhtiökokouskutsussa.

“Koronavirus on vaikuttanut ennennäkemättömällä tavalla globaaliin lentoliikenteeseen sekä Finnairiin. Haluamme varmistaa tällä omaa pääomaamme merkittävästi vahvistavalla osakeannilla, että Finnair on kilpailukykyinen lentoyhtiö myös tulevaisuudessa”, sanoo Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

Finnair on valtiolle strategisen intressin yhtiö. Kansainväliset lentoyhteydet ovat Suomelle välttämättömät ja yhtiön merkitys Suomen kansantaloudelle on suuri. Esimerkiksi matkailun kannalta lentoyhteydet ovat olennaiset.

Suomen palvelu- ja matkailutoimialat ovat viime vuosina kasvaneet merkittävästi, koska Suomeen tuleva turismi on kukoistanut. Hyvät yhteydet ovat myös suomalaisen vientiteollisuuden toimintaympäristön kannalta keskeisiä asioita, ja kotimaan lentoreiteillä on oma roolinsa alueellisessa saavutettavuudessa.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut, että eduskunnalle annetaan ylimääräinen lisätalousarvioesitys, jolla katettaisiin valtion osallistuminen Finnairin pääomittamiseen. Finnairin hallituksen on tarkoitus esittää toukokuussa 2020 pidettävälle yhtiökokoukselle osakeantivaltuutuksen antamista järjestelyn toteuttamista varten.

Päivitys  kello 09.45: Lisätty valtioneuvoston tiedot ja ministeri Tuppuraisen lausunto.

Lue myös: