Finnair-maailma avautuu vuosikertomuksessa

A350-900_airbusFinnairin operaatioita tarkastikin avaava yhtiön vuosikertomus sisältää paljon informaatiota vuosittaisesta toiminnasta aina polttoaineenkulutuksesta konetyyppien lentoonlähtömeluun sekä jätemääriiin ja palkkarakenteisiin.

“Finnairin tulee jatkuvasti käydä vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa, ja vuosikertomus on tärkeä väline yhtiön suorituksen yksityiskohtaisessa kuvauksessa ja analysoinnissa”, sanoo Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo.

Finnair_Pekka_Vauramo_1“Se avaa myös näkymän Finnairin liiketoimintaan suhteessa laajempiin sosiaalisiin ja kaupallisiin trendeihin sekä alan sääntelyyn. ”

Finnair kuvaa vuosikertomuksessaan tarkemmin mm. yhtiön strategiaa, tuotekehitystä, laivastoa, verkostoa ja Finnairin sosio-ekonomisia vaikutuksia yhteiskuntaan.


Rahoitustilanne näyttää hyvältä

Luottomarkkinoiden tämänhetkinen hyvä tilanne ja Finnairin hyvä velkakapasiteetti mahdollistavat tulevien käyttöomaisuusinvestointien rahoituksen kilpailukykyisin ehdoin. Yhtiöllä on 36 kiinnittämätöntä lentokonetta, jotka vastaavat noin 47 prosenttia koko laivaston 1,1 miljardin euron tasearvosta.

Vuoden 2014 investointien, ennakkomaksut mukaan lukien, arvioidaan olevan noin 133 miljoonaa euroa, ja ne kohdistuvat pääosin laivastoon. Yhtiöllä on tilaus yhdestätoista Airbus A350 XWB -lentokoneesta, ja lisäksi optio kahdeksaan lentokoneeseen. Koneista osa korvaa kaukoliikenteessä nyt käytössä olevia koneita. Ensimmäiset neljä konetta liittyvät Finnairin laivastoon näillä näkymin loppuvuodesta 2015.

Finnairin laivastossa on kaikkiaan 45 matkustajakonetta joista yhtiö omistaa 26. Niiden lisäksi Finnair omistaa myös 25 muiden yhtiöiden käytössä olevaa konetta.


Henkilöstömäärä laski ja säästöneuvottelut ovat käynnissä

Finnairin henkilöstömäärä laski merkittävästi vuonna 2013 yhtiön rakennemuutoksen vuoksi. Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 5 859 (6 784) henkilöä vuonna 2013 eli 13,6 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Lentoliikenne-segmentissä työskenteli vuoden aikana keskimäärin 3 619 (3 660) henkilöä, Lentotoimintapalveluissa 1 215 (1 984) henkilöä ja Matkapalveluissa 751 (855) henkilöä. Muissa toiminnoissa työskenteli 274 (285) henkilöä. Henkilöstön määrä 31.12.2013 oli 5 803 (6 368).

Finnair ja Suomen lentäemäntä ja stuerttiyhdistys SLSY neuvottelevat yrityksen kannalta välttämättömien säästöjen saavuttamisesta 28.4.2014 mennessä. Yhtiön liikennelentäjiä edustavan SLL:n kanssa välttämättömien säästöjen saavuttamisen kanssa neuvotellaan 13.6.2014 mennessä.


Ympäristö vahvasti mukana

Finnairin tavoitteena on synnyttää kestävää taloudellista lisäarvoa tuottamalla lentopalvelut kannattavasti, kustannuskilpailukykyisesti sekä sopusoinnussa ympäristön ja yhteiskunnan tarpeiden kanssa.

Yhtiö on raportoinut ympäristövastuusta vuodesta 1997, ja vuonna 2008 Finnair oli yksi ensimmäisistä lentoyhtiöistä, joka alkoi raportoida GRI-ohjeistuksen mukaisesti. YK:n ympäristöohjelman tuella muodostettu GRI on laajimmin tunnustettu kansainvälinen kestävän kehityksen raportointiohjeistus.

 

Vuodelta 2014 odotetaan maltillista kasvua

Finnair arvioi, että sen liikevaihto vuonna 2014 on lähellä edellisvuoden tasoa. Polttoainekustannusten odotetaan pysyvän korkeana. Koska meneillään olevien säästöneuvottelujen lopputulos vaikuttaa Finnairin vuoden 2014 taloudelliseen kehitykseen merkittävästi, Finnair harkitsee uudelleen koko vuotta koskevan tulosennusteen antamista säästöneuvotteluiden päätyttyä.

Lentoliikenteen odotetaan kasvavan maltillisesti vuonna 2014. Finnair ei kuitenkaan pääse hyötymään tästä kasvusta, ellei se etene kustannussäästöohjelmassaan ja saavuta tavoittelemaansa kustannusrakennetta.  

Finnairin vuosikertomus