Finnair muuttaa lentokoneidensa moottoreiden huoltokustannusten laskentakäytäntöä

Engine_rotatingFinnair muuttaa lentokoneidensa moottoreiden huoltokustannusten laskentakäytäntöä. Vuoden 2014 alusta lähtien Finnair aktivoi moottoreiden huoltokustannukset taseeseen ja tekee huoltokuluista poistot moottoreiden huoltojakson aikana. Aikaisemmin huoltokustannukset on kirjattu kuluksi niiden syntymishetkellä.

Laskentakäytännön muutos pienentää huoltokustannuksiin liittyvää volatiliteettia, mikä parantaa tuloksen ennustettavuutta ja vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Muutos myös parantaa vertailukelpoisuutta muihin lentoyhtiöihin nähden, koska muutettu laskentakäytäntö vastaa kansainvälisen ilmakuljetusliitto IATA:n tekemän tutkimuksen perusteella alan yleistä käytäntöä.

Laskentakäytännön muutos pienentää Finnairin omaa pääomaa 31.12.2013 noin 13,8 miljoonaa euroa ja parantaa Finnairin vuoden 2013 liiketulosta 16,7 miljoonaa euroa. Lisäksi muutos kasvattaa vuoden 2013 bruttoinvestointeja ja parantaa liiketoiminnan rahavirtaa sekä vastaavasti heikentää investointien rahavirtaa.

Laskentakäytännön muutos kohdistuu kokonaisuudessaan Lentoliikenne-segmenttiin. Muutos vaikuttaa myös yhtiön tunnuslukuihin.

Finnairin oikaistut tunnusluvut