Finnair muuttaa liiketoimintasegmenttijakoa rakennemuutosten seurauksena

HOTT_6Finnair konsernissa viime vuosina tehtyjen rakennemuutosten seurauksena Lentotoimintapalveluiden toiminnan luonne ja laajuus ovat muuttuneet. Seurauksena yhtiö muuttaa raportointiaan ja yhdistää Lentotoimintapalvelut-raportointisegmentin Lentoliikenne-raportointisegmenttiin vuoden 2014 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien.

Finnairin hallitus on päättänyt liiketoimintasegmenttijaon muutoksesta, jonka myötä vuoden 2014 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien Lentotoimintapalvelut-segmenttiä ei raportoida erikseen, vaan siihen sisältyneet toiminnot raportoidaan osana Lentoliikenne-segmenttiä.

Vuonna 2012 toteutuneiden tekniikan ja cateringin rakennejärjestelyjen jälkeen Lentotoimintapalvelut on koostunut lentokonehuollosta, Finncatering Oy:n ja Finnair Travel Retail Oy:n toiminnoista, Finnairin kiinteistöomaisuudesta sekä operatiiviseen toimintaan liittyneiden kiinteistöjen hallinnoinnista, ylläpidosta ja toimitilapalveluista.

Finncatering myytiin 28.2.2014 LSG Lufthansa Service Europa/Afrika GmbH:lle.

Segmentti-informaatio tilikaudelta 2013 on oikaistu vastaamaan muuttunutta rakennetta.

Finnairin oikaistut tunnusluvut