Finnair petrasi tulostaan mutta jäi edelleen tappiolle

Finnair_tail_upFinnairin vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli vertailukauden tasolla ja kannattavuus parani tappiollisesta tuloksesta huolimatta. Yhtiön liiketoiminnallinen tulos jäi 28,4 miljoonaa euroa tappiolle.

Finnairin liikevaihto oli vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vertailujakson tasolla, 540,4 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvatti matkustajaliikenteen tuottojen kasvu ja sitä laski Aurinkomatkojen ja rahtiliikenteen tuottojen lasku sekä vertailukauden jälkeen myytyjen liiketoimintojen liikevaihdon poistuminen.

Yksikkökustannukset ilman polttoainetta kiintein valuuttakurssein nousivat vertailukaudesta 1,1 prosenttia. Myös yksikkötuotto laski 0,4 prosenttia. Finnairin osakekohtainen tulos oli -0,09 senttiä.

"Yhtiön kannattavuusparani selvästi, vaikka toiminnallinen tulos jäikin 28,4 miljoonaa euroa tappiolliseksi", analysoi Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo.

Finnair_Pekka_Vauramo_2"Tulosparannuksen taustalla oli tuottojen kasvun ohella kustannussäästöjen eteneminen ja polttoaineen hinnan lasku. Valitettavasti dollarin voimakas vahvistuminen suhteessa euroon laimensi lentopetrolin hinnan laskusta saatua hyötyä, ja nosti muita dollarimääräisiä kulueriä merkittävästi. Toiminnalliseen tulokseen vaikutti myös Aurinkomatkojen heikko tuloskehitys".

"Katsauskaudella ja aiempina vuosina tuloksessamme on näkynyt selvästi jenin ja /tai dollarin kurssimuutokset. Tämän vuoksi siirryimme katsauskaudella raportoimaan yksikkötuottoa ja yksikkökustannusta ilman polttoainetta kiintein valuuttakurssein, jotta lentotoimintamme todellinen taloudellinen kehitys olisi selvemmin havaittavissa".

"Samalla korjasimme laskentatapoja vastaamaan konsernissa tapahtuneita rakennemuutoksia, kuten Flybe Finlandin riskilentämisen siirtymistä konsernin ostoliikenteeksi. Näin tarkasteltuna yksikkötuottomme kiintein valuuttakurssein laski katsauskaudella 0,4 prosenttia ja yksikkökustannuksemme ilman polttoainetta kiintein valuuttakurssein nousi 1,1 prosenttia vertailukaudesta. Kiintein valuuttakurssein laskettu yksikkökustannuksen nousu johtuu pääasiassa muutoksista liikenteen rakenteessa".

Finnair_A350_Vauramo_1"Suuntamme on oikea, vaikka tuloksemme ei edelleenkään ole tavoittelemallamme tasolla. Syksyllä alkava kaukoliikennelaivastomme uudistus parantaa kaukoliikenteemme kustannuskilpailukykyä ja asiakaskokemusta merkittävästi. Samalla jatkamme panostuksia tuottojemme kasvattamiseksi muun muassa lisämyyntituottojen avulla. Lisämyyntituottojen kasvu näkyi jo vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, vaikka sen on edelleen pieni.  Finnairin vuosien 2015–2017 strategisista painopistealueista olemme kertoneet tarkemmin tänään antamassamme erillisessä tiedotteessa", päätti Vauramo.

 

Tulevaisuudennäkymät

Muutoksena aikaisemmin antamaansa näkymään Finnair arvioi, että vertailukelpoista laskentakäytäntöä noudattaen sen yksikkökustannukset ilman polttoainetta vuonna 2015 nousevat vuodesta 2014 konsernin liiketoiminnassa tapahtuneiden rakenteellisten muutosten ja Yhdysvaltojen dollarin voimakkaan vahvistumisen vuoksi.

Finnair_A350_model_1Uusi laskentakäytäntö neutraloi näiden muutosten vaikutukset osavuosikatsauksen liitetiedoissa 16. ja 18. kuvatulla tavalla. Finnair arvioi, että uuden laskentakäytännön mukaan laskettu yksikkökustannus ilman polttoainetta kiintein valuuttakurssein laskee vuodesta 2014.

Lentopetrolin alentunut hinta ja päätökseen viedyn kustannussäästöohjelman täysimääräinen vaikutus tukevat Finnairin taloudellista kehitystä vuonna 2015.

Tiedonantopolitiikkansa mukaisesti Finnair antaa toiminnallista liiketulostaan koskevan ennusteen tammi–kesäkuulta julkaistavan osavuosikatsauksen yhteydessä.

Erillisenä ohjeistuksena Finnair arvioi, että katsauskauden lopun valuuttakursseilla laskettuna laajarunkolaivaston uudistukseen liittyvien kertaluonteisten erien vaikutus Finnairin liiketulokseen on dollarin vahvistumisen vuoksi vuonna 2015 selvästi positiivinen.

Finnair on aikaisemmin arvioinut, ettei laajarunkolaivaston uudistuksella olisi merkittävää tulosvaikutusta vuosien 2014 ja 2015 aikana. Kaukoliikennelaivaston uudistukseen liittyvät kertaluonteiset erät reagoivat voimakkaasti euro-dollarikurssin muutoksiin.