Finnairilla vahva matkustajakäyttöaste - lomaliikenteen nokka edelleen alas

Airbus_a330_finnair_peterfagerstrom_flyfinlandfiFinnairin liikenteen kokonaiskapasiteetti laski heinäkuussa kahdella prosentilla  ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna  0,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste oli hyvä 88,2 prosenttia.

Finnairin valtin eli Aasian liikenteen kapasiteetti laski heinäkuussa 3,0 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 0,3 prosenttia edellisvuodesta. Jatkoyhteyksien kannalta tärkeä Euroopan liikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 11,8 prosenttia ja kapasiteetti 10,3 prosenttia edellisvuodesta.

Lomaliikenne puolestaan laski myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 30,4 prosenttia ja kapasiteetti 30,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Rahtiliikenne kasvoi vertailukaudesta 3,4 prosenttia ja kapasiteetti laski 18,8 prosenttia edellisvuodesta. Rahdin kokonaiskäyttöaste nousi 16 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 74,2 prosenttia.

Täsmällisyys ja aikatauluissa pysyminen tuottivat vertailukautta enemmän vaikeuksia. Finnairin reittilennoista 86,4 prosenttia (90,7) ja kaikista lennoista 85,7 prosenttia (90,3) saapui heinäkuussa aikataulussa.


Finnairin lentoliikenteen suoritteet Heinäkuu 2014

    Heinäkuu 2014     muutos %     Vuoden 2014 alusta     muutos %
Koko liikenne yhteensä                
Matkustajat 1000     901,7     2,8     5 631,6     3,6
Tarjotut henkilökilometrit milj.     2 786,4     -2,0     18 059,3     -1,3
Myydyt henkilökilometrit milj.     2 458,6     -0,1     14 540,4     -0,8
Matkustajakäyttöaste %     88,2     1,7 p     80,5     0,4 p
Rahti ja posti tn     13 301,9     -0,3     86 990,4     5,6
Tarjotut tonnikilometrit     416,7     -3,0     2 729,3     -0,5
Myydyt tonnikilometrit     303,4     0,8     1 830,7     0,9
Kokonaiskäyttöaste %     72,8     2,8 p     67,1     1,0 p
               
Reittiliikenne yhteensä                
Matkustajat 1000     840,9     6,1     5 283,1     7,1
Tarjotut henkilökilometrit milj.     2 624,1     0,6     16 430,6     2,1
Myydyt henkilökilometrit milj.     2 304,3     2,9     13 119,6     3,8
Matkustajakäyttöaste %     87,8     2,0 p     79,8     1,3 p
               
Euroopan reittiliikenne                
Matkustajat 1000     565,9     10,4     3 210,9     9,4
Tarjotut henkilökilometrit milj.     1 019,4     10,3     6 002,5     8,0
Myydyt henkilökilometrit milj.     873,7     11,8     4 728,1     11,4
Matkustajakäyttöaste %     85,7     1,2 p     78,8     2,4 p
               
Pohjois-Amerikan reittiliikenne                
Matkustajat 1000     21,6     -19,2     113,5     -5,8
Tarjotut henkilökilometrit milj.     155,2     -18,1     860,4     -6,5
Myydyt henkilökilometrit milj.     142,9     -18,9     751,2     -5,5
Matkustajakäyttöaste %     92,1     -0,9 p     87,3     0,9 p
               
Aasian reittiliikenne                
Matkustajat 1000     165,7     -0,5     946,4     -0,7
Tarjotut henkilökilometrit milj.     1 390,8     -3,0     8 787,4     -1,0
Myydyt henkilökilometrit milj.     1 242,8     0,3     7 115,6     0,0
Matkustajakäyttöaste %     89,4     2,9 p     81,0     0,8 p
               
Kotimaan reittiliikenne                
Matkustajat 1000     87,7     1,4     1 012,2     9,2
Tarjotut henkilökilometrit milj.     58,7     -4,8     780,4     5,1
Myydyt henkilökilometrit milj.     44,9     5,5     524,8     8,6
Matkustajakäyttöaste %     76,4     7,4 p     67,2     2,1 p
               
Lomaliikenne                
Matkustajat 1000     60,8     -28,2     348,6     -30,2
Tarjotut henkilökilometrit milj.     162,3     -30,9     1 628,7     -26,2
Myydyt henkilökilometrit milj.     154,4     -30,4     1 420,8     -29,6
Matkustajakäyttöaste %     95,1     0,7 p     87,2     -4,2 p
               
Rahtiliikenne                
Rahti reittiliikenteessä yhteensä     10 506,6     5,3     66 015,8     2,1
- Euroopan rahtiliikenne tn     2 114,4     3,9     13 847,3     4,9
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn     580,3     -1,7     4 539,0     3,0
- Asian rahtiliikenne tn     7 677,0     6,5     46 596,5     1,3
- Kotimaan rahtiliikenne tn     134,9     -2,8     1 032,9     -3,0
Rahti lomaliikenteessä tn     0,1     -83,1     75,4     -61,9
Rahtilento tn**     2 795,2     -17,0     20 899,3     19,1
Kokonaisrahti- ja posti tn     13 301,9     -0,3     86 990,4     5,6
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj.     112,1     -18,8     773,5     -5,9
Myydyt rahtitonnikilometrit milj.     83,2     3,4     528,9     5,4
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* %     74,2     16,0 p     68,4     7,3 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* %     63,2     16,0 p     59,5     5,6 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* %     78,2     21,9 p     69,0     9,1 p

Rahdin tarjotut rahtitonnikilometrit vuodelta 2013 on oikaistu laskennassa käyttöönotettujen tarkempien mittareiden vuoksi.

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna

Tuloshan on surkea sakkaus verrattuna esim. SAS:in tai Norwegianin lukuihin...
· SAS carried 2.4 million scheduled passengers in July, up 10.6%.

· The scheduled traffic (RPK) increased by 11.2%.

· The scheduled capacity (ASK) was up by 8.7%.

· The scheduled load factor increased by 1.9 p.u. to 86.5%.

· The yield and PASK were down 7.0% and 3.7% respectively in June and currency adjusted down 8.6% and 5.3%.

Market trends, PASK and yield development

Market conditions remain challenging with declining yield and PASK. However, since the introduction of the summer 2014 program, load factors have improved and in July 2014 SAS reports its second highest ever load factor for a single month.

In June, SAS' currency-adjusted yield and PASK fell by 8.6% and 5.3% respectively slightly lower than expected. In July 2014 the change in PASK vs. last year is expected to be negative due to the increased number of longer leisure routes this year.

SAS scheduled traffic development in July

In July 2014 SAS launched 18 new routes. These contributed to a positive traffic developed with a passenger growth of 10.6% and record number of transported passenger for a single July month on SAS scheduled routes.

SAS intercontinental routes developed as expected with a load factor above 90% and traffic growth of 4.7%, primarily driven by the development on the USA routes. Due to the launch of new leisure routes, SAS European/Intrascandinavian traffic grew strongly by 16.9% combined with higher load factors.

Domestic routes grew 3.6%. The growth was relatively evenly distributed between the Norwegian and Swedish domestic routes.