Finnairin käyttökate kääntyi positiiviseksi - omikronin vaikutus huomattava mutta lyhytkestoinen

Finnair_tailsFinnairin vuoden 2021 tulos jäi odotusten mukaisesti tappiolliseksi ja vertailukelpoinen liiketulos oli -468,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 matkustajamäärä jäi vain 2,9 miljoonaan, kun ennen pandemiaa Finnair kuljetti vuosittain lähes 15 miljoonaa matkustajaa. Vaikka lentoliikenne on elpymässä, arvioi Finnair tuloksen pysyvän tappiollisena vielä vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon ajan.

"Vuoden 2021 viimeisen neljänneksen aikana toipumisemme edistyi. Lisäsimme lentämistä lokakuusta alkaen ja matkustajamäärät kasvoivat kuukausi kuukaudelta. Yhdysvaltojen, Thaimaan, Singaporen ja Intian avautumisen myötä myös kaukoliikenteen matkustajamäärien elpyminen alkoi", avasi Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

Finnair käynnisti vuoden 2021 aikana myös suorat lennot Thaimaahan ja Yhdysvaltoihin myös Tukholman Arlandasta.

Manner_2021_4Elpymisesssä tuli takapakkia, kun viimeisen vuosineljänneksen lopulla omikronmuunnoksen vaikutukset alkoivat kuitenkin näkyä lentoliikenteessä. Joulukuussa 2021 monet maat tiukensivat uudelleen matkustusrajoituksiaan, mikä vaikutti lentojen kysyntään. Finnair kertoi omikronaallon myötä lisääntyneistä sairauspoissaoloista, jotka aiheuttivat ennakoimattomia resurssointiongelmia sekä Finnairissa että palveluntarjoajien toiminnoissa. 

"Vuoden 2021 aikana otimme ensiaskeleet Finnairin toipumisessa. Samalla jatkoimme Finnairin uudelleen rakennusta. Liikevaihtomme oli 838,4 miljoonaa euroa, edelleen alle 30 prosenttia vuoden 2019 liikevaihdon tasosta", jatkoi Manner.

Finnairin tilikauden vertailukelpoinen liiketulos pysyi vahvasti tappiollisena ollen -469,9 miljoonaa euroa. Edellisvuonna liiketulos oli 595,3 miljoonaa euroa tappiollinen. Finnairin hallitus ehdottaakin yhtiökokoukselle, ettei vuodelta 2021 jaeta osinkoa.

Vuoden 2021 viimeisen neljänneksen osalta vertailukelpoinen liiketulos oli -65,2 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin karut luvut olivat -162,9 miljoonaa euroa.

Finnairin vuoden 2021 viimeisen neljänneksen liiketoiminnan nettorahavirta eli operatiivinen kassavirta oli 124,6 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna se oli tappiollinen 178,6 miljoonaa euroa. Investointien nettorahavirta oli 66,8 miljoonaa euroa  tappiollinen, kun edellisvuonna se oli positiivinen 135,3 miljoonaa euroa. 

Koko vuoden 2021 osalta liiketoiminnan nettorahavirta oli vielä -25,3 miljoonaa euroa tappiollinen, kun edellisvuonna tappioluvut olivat 1 043,1 miljoonaa euroa.


Merkittäviä rahoitustoimia

Vaikeuksien keskellä Finnair jatkoi kattavia rahoitustoimenpiteitä ja allekirjoitti alkuvuodesta 2021 Suomen valtion kanssa sopimuksen 400 miljoonan euron hybridilainajärjestelystä. Tämä limiitti on edelleen nostamaton, mutta sillä tulee olemaan Finnairin taseasemaa vakauttava vaikutus. EU-kommissio hyväksyi lainan viimeisen erän valtiontukisääntöjen mukaiseksi helmikuussa 2022.

Finnair_A350_lineFinnair toteutti vuoden 2021 aikana myös neljä A350-lentokonetta kattaneen, yli 400 miljoonan Yhdysvaltain dollarin myynti ja takaisinvuokraus -järjestelyn sekä laski liikkeelle 400 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan.

"Pandemian aikana Finnair on hankkinut jo noin 3 miljardia euroa uutta rahoitusta. Lämpimät kiitokseni luottamuksesta sekä valtio-omistajallemme että muille yhtiöömme sijoittaneille. Teitä oli vuoden 2021 lopussa noin 116 000 eli yli 35 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin", kiitteli Manner.

Finnairin kassavarat olivat vuoden 2021 lopussa 1 265,7 miljoonaa euroa, kun vuoden 2020 lopussa varoja oli 823,7 miljoonaa euroa. Yhtiön omavaraisuusaste oli 11,8 prosenttia, kun edellisvuonna se oli 24,6 prosenttia.

Finnairin kustannussäästöohjelma eteni myös suotuisasti, kun yhtiö saavutti vuoden 2019 volyymeihin perustuneen 200 miljoonan euron pysyvien, vuosittaisten kustannussäästöjen tavoitteensa. Kyseiset kustannussäästöt pienensivät Finnairin tappiota jo vuodelta 2021, mutta täysimääräisinä nämä säästöt vaikuttavat kuluvasta vuodesta alkaen.

"Matkustajaliikenteen asteittainen elpyminen käynnistyi loppukesästä parantuneen rokotekattavuuden ja matkustusrajoitusten osittaisen purun myötä. Maailmanlaajuisten toimitusketjuhaasteiden takia rahtikysyntä oli poikkeuksellisen vahvaa koko vuoden", kertoi Manner.

Koko vuoden osalta Finnairin matkustajamäärä laski 18,2 prosenttia ollen 2,9 miljoonaa matkustajaa. Edellisvuonna Finnair kuljetti 3,5 miljoonaa matkustajaa. Ennen pandemiaa vuonna 2019 Finnair kuljetti 14,7 miljoonaa matkustajaa.

Koko vuoden 2021 aikana Finnairin tarjoamat henkilökilometrit laskivat 6,5 prosenttia. Matkustajakäyttöaste oli 42,8 prosenttia, kun vuotta aiemmin se oli 63,0 prosenttia.

"Finnairin koko vuoden nettosuositteluindeksi pysyi korkealla tasolla ja oli 38. Finnair valittiin jo yhdennentoista peräkkäisen kerran Skytraxin asiakastutkimuksessa Pohjois-Euroopan parhaaksi lentoyhtiöksi, mistä olemme kiitollisia asiakkaillemme", iloitsi Manner.

FIN_AirLounge_1Lentoliikenteen ylösajo pitkän matalan liikenteen kauden jälkeen toi kuitenkin mukanaan myös toiminnallisia haasteita, joita omikronmuunnoksen ennakoimattomat vaikutukset edelleen lisäsivät vuoden lopussa.

Tämä näkyi Finnairin lentojen heikentyneenä täsmällisyytenä ja asiakaspalvelukanavien ruuhkautumisena monien asiakkaiden muuttaessa varauksiaan. Korkealaatuisen asiakaspalvelun ja täsmällisyyden varmistaminen onkin alkavan vuoden erityinen painopiste ja olennainen osa Finnairin toipumista pandemiasta. 

FIN_PREECO_4"Haluamme olla moderni laatulentoyhtiö. Sen tärkeä osa on kaukoliikenteen uusittu matkustuskokemus, jonka esittelimme katsauskauden jälkeen. Uusimme laajarunkokoneidemme matkustamot kokonaan ja niihin tuodaan uusi premium economy -matkustusluokka. Investoimme tähän vuosia suunniteltuun ja kilpailukykymme turvaavaan uudistukseen noin 200 miljoonaa euroa", sanoi Manner.

 
Omikron laantumassa - Kiinan ja Hongkongin avautumisessa epävarmuutta

Koronapandemian jatkuessa omikron-virusmuunnos on osoittautunut aiempia muunnoksia lievemmäksi ja aallon taittuessa Euroopan maat ovat purkaneet rajoituksia.

AWF_Finnair_pallo_1"Pandemiasta ollaan siirtymässä endeemiseen vaiheeseen, jolloin koronavirukseen suhtaudutaan normaalina hengitystieinfektiona. Arvioimme, että tulevan kesän myötä olemme Kiinaa ja Hongkongia lukuun ottamatta lähempänä normaalia toimintaympäristöä, vaikka Aasian avautuminen viivästyykin aiemmin arvioidusta", sanoi Manner.

"Vuoden 2021 jälkipuolisko osoitti, että patoutunut matkustuskysyntä on vahvaa. Varaudumme kesän 2022 kasvavaan kysyntään kutsumalla henkilöstöä takaisin lomautuksilta töihin ja avaamalla uudet kaukoreitit Seattleen, Dallasiin, Busaniin ja Tokion Hanedan-kentälle", jatkoi Manner.

Matkustus Euroopassa ja Yhdysvaltoihin on auki, mutta matkustus Aasiaan on edelleen muutamia maita, kuten Thaimaata, Singaporea ja Intiaa, lukuun ottamatta erittäin rajoitettua. Kiinan ja Hongkongin avautumisen aikatauluun liittyy pitkittynyttä epävarmuutta.

Finnair arvioi nyt muiden Aasian-markkinoiden avautuvan muun muassa omikronmuunnoksen takia vaiheittain kohti toisen vuosineljänneksen loppua.


Henkilöstö sai kiitosta toimitusjohtajalta

A321ER_7"Vuosi 2021 oli edeltäjänsä kaltaisesti Finnairille erittäin vaikea. Pitkään jatkunut pandemiatilanne ja toimintaympäristön nopeat muutokset kuormittivat rajusti henkilöstöämme", totesi Manner.

"Tahdon osoittaa erityiskiitokseni kaikille heille jaksamisesta ja korkealuokkaisen asiakaspalvelukokemuksen tarjoamisesta näissä vaikeissa olosuhteissa. Uskon, että alkaneena vuonna etenemme merkittävästi pandemiasta toipumisen tiellä ja vuosi tuo työntekijöillemme mukanaan parempaa ennakoitavuutta ja onnistumisen iloa", kiitteli Manner tulevaa arvioidessaan.


Finnair arvioi tuloksen pysyvän tappiolla vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon ajan

Finnair_A350_winglet_1Omikron vaikuttaa huomattavasti mutta lyhytaikaisesti liikevaihtoa heikentäen ja kuluja kasvattaen vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2021 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Lisäksi jatkuvat matkustusrajoitukset heikentävät kysyntää edelleen erityisesti Aasiassa.

Näiden tekijöiden, polttoaineen hinnannousun ja vuoden 2022 kesää kohti liikenteen vaiheittaiseen kasvattamiseen liittyvien kustannusten vuoksi Finnairin vertailukelpoisen liiketappion arvioidaan olevan vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä samaa suuruusluokkaa kuin vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä.

Finnair toistaa aiemman arvionsa siitä, että yhtiön vertailukelpoinen liiketulos pysyy tappiollisena myös koko vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon ajan.