Finnairin lentäjät sopimukseen uusista työehdoista - sopimus vahvistaa tulevaisuuden kasvua

Finnair_shorthaul_1Finnairin liikennelentäjiä edustava Suomen Liikennelentäjäliitto ja Finnair sopivat rakenteita uudistavista muutoksista, jotka kasvattavat osapuolten välistä luottamusta ja luovat yhteisen tiekartan tulevaisuuden kasvua ja kilpailukykyä varten.

Osana sopimusta sovittujen toimenpiteiden kokonaisvaikutus täyttää yhtiön lentäjille asettaman työllisyys- ja kasvusopimusneuvottelujen tavoitteen. Sopimus vahvistaa myös Finnairin kilpailukykyä lentäjäkustannusten osalta ja mahdollistaa Finnairin johdon valitseman kasvuhakuisen strategian Aasian ja Euroopan välisessä liikenteessä, sekä avaa mahdollisuuksia Finnairin laajempaan kasvuun.

Finnair_planesSäästösopimuksen kokonaisarvo on 17 miljoonaa euroa pysyviä, vuosittaisia säästöjä. Säästöistä noin 11 miljoonaa toteutuu porrastetusti 2-vuotisen sopimuskauden aikana.

Noin 3 miljoonaa euroa toteutuu lähivuosina kasvun myötä ja noin 3 miljoonaa tulevaisuudessa uusien lentäjien työehtoihin ja eläkkeisiin liittyvien muutosten kautta.

Vastineeksi säästöistä Finnair tarjoaa lentäjille kahden vuoden irtisanomissuojan. Osana neuvottelutulosta on lisäksi sovittu, että Finnair ryhtyy selvittämään kannustinohjelmaa lentäjille. Sopimuksen lopullinen toteutuminen on ehdollinen syksyn aikana laadittavan kannustinohjelman toteutumiselle.

SLL:n kanssa sovitut säästöt muodostuvat pääasiassa lentäjien palkkaan ja työaikaan liittyvistä muutoksista. Kesäkuussa SLL:n kanssa sovittiin uuteen palkkamalliin siirtymisestä, mutta säästöratkaisu syntyi lopulta nykyisen palkkamallin pohjalta.

"On erittäin hienoa, että vaikeassa tilanteessa pääsimme lentäjien kanssa neuvotteluratkaisuun. Sopimukseen sisältyvä kannustinohjelma vaatii vielä jatkoselvitystä, jonka saamme päätökseen syksyn aikana. Säästöistä merkittävä osa toteutuisi nopealla aikataululla, mikä on olennaisen tärkeää Finnairin tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa", korostaa yhtiön toimitusjohtaja Pekka Vauramo.

Finnair_Pekka_Vauramo_2"Haluan kiittää SLL:n jäseniä siitä, että he ovat vastuullisesti myötävaikuttaneet neuvotteluratkaisun syntymiseen. Tiedän, etteivät sovitut työehtosopimusmuutokset ole kenellekään helppoja. Neuvottelutulos on hieno osoitus lentäjien sitoutumisesta Finnairiin ja sen tulevaisuuteen."

"Olemme halunneet tarjota lentäjille irtisanomissuojan seuraaville kahdelle vuodelle säästöjen vastineeksi. Pitkä irtisanomissuoja tässä maailmantalouden ja alamme markkinatilanteessa on poikkeuksellista", Vauramo sanoo.

Finnairin lentotoiminta on erittäin korkeatasoista ja luotettavaa

SLL_Sami_Rolig_1"Ei ole yhdentekevää kuka yhtiön koneita lentää. Haluamme varmistaa jäsentemme työllisyyden ja mahdollistaa uusien lentäjien pääsemisen mukaan osaksi erästä maailman hienointa lentoyhtiötä", Suomen Liikennelentäjäliiton puheenjohtaja Sami Rolig sanoo.

Suomen Liikennelentäjäliitto haluaa olla pitkäjänteisesti mukana rakentamassa suomalaista Finnairia.

"Lentäjät ovat perinteisesti kantaneet vastuuta mahdollistaaksemme yhtiön selviytymisen lentoliikenteen kovasta kilpailusta", Rolig toteaa.

 

Finnair käy läpi 60 miljoonan euron säästöohjelmaa

Finnair aloitti lokakuussa 2012 60 miljoonan euron lisäsäästöohjelmansa elokuussa 2011 aloitetun 140 miljoonan säästöohjelman lisäksi. Ohjelman avulla se tavoittelee merkittäviä säästöjä pääasiassa henkilöstö- ja henkilöstösidonnaisissa kuluissa.

Matkustamohenkilökunnan kanssa käydyt säästöneuvottelut 18 miljoonan euron säästöistä päättyivät tuloksettomina ja yhtiö joutuu siksi etenemään matkustamopalvelun alihankinnan lisäämisessä. Finnair olisi halunnut jatkaa oman, finnairilaisen matkustamohenkilöstönsä kanssa.

IAU:iin kuuluvien henkilöstöryhmien sekä ylempien toimihenkilöiden ja insinöörien kanssa Finnair on päässyt säästösopimuksiin. Finnair on leikannut myös hallintoa ja tukitoimintoja, ja lisäksi Finnair on vähentänyt johtajistoa sekä leikannut johdon kokonaisansioita sekä etuuksia.

Lue myös: