Lentäjien neuvotteluissa osaratkaisu - tarkentaville neuvotteluille jatkoaika syyskuuhun

StripesFinnairin ja Suomen liikennelentäjäliiton (SLL) työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisissa säästöneuvotteluissa on saavutettu osaratkaisu. Nyt on tehty päätös siirtymisestä uuteen, yksikkökustannuksia alentavaan palkkamalliin.

Neuvotteluissa sovittiin lisäksi yksittäisistä, uusien lentäjien työehtosopimusmuutoksista, joilla saavutetaan tulevaisuudessa noin 2 miljoonan euron vuosittaiset säästöt.

Uuden palkkamallin viimeistelemiseksi neuvotteluja on päätetty jatkaa 7. syyskuuta saakka.

A321ER_4"Saimme neuvotteluissa jo ratkaistua joitakin keskeisiä asioita liittyen uusien lentäjien työehtoihin. Jäljelle jääviä 15 miljoonan euron säästöjä haetaan pääasiassa uudesta palkkamallista, jota olemme työstäneet SLL:n kanssa. Malli alentaa kustannuksia ja tukee työn tuottavuuden parantamista", kommentoi Finnairin operatiivinen johtaja Ville Iho.

"Molemmat osapuolet ovat sitoutuneet uuteen malliin siirtymiseen. Luonnollisesti jatkamme neuvotteluja myös muista säästöelementeistä."

"Uuden palkkamallin monimutkaisuuden vuoksi sen viimeisteleminen ja siihen liittyvän lopullisen säästöratkaisun sopiminen vie aikaa. Säästösopimuksen tavoitteena on osaltaan mahdollistaa Finnairin kasvu ja varmistaa, että voimme toteuttaa kasvun omalla miehistöllämme", Ville Iho sanoo.

Finnair sitoutuu olemaan lomauttamatta ja irtisanomatta liikennelentäjiä ennen näiden jatkoneuvotteluiden päättämistä.

"Neuvotteluaika loppui kesken, sillä kyseessä on melko monimutkainen  kokonaisuus. Työnantaja laski ehtotuksen arvoksi kaksi miljoonaa euroa  ja kaikkiaan haetaan 17 miljoonan säästöjä. Itse laskemme ehdotuksen  säästöt kuitenkin korkeammiksi", kommentoi SLL:n puheenjohtaja Sami Rolig

"Neuvotteluja jatketaan mahdollisimman pian ottaen huomioon nyt alkavan kesälomakauden ja uusi takaraja on syyskuun alkupuolella", kertoo Rolig jatkosta.

Finnair aloitti 60 miljoonan euron lisäsäästöohjelmansa lokakuussa 2012. Se tavoittelee merkittäviä pysyviä säästöjä pääasiassa henkilöstö- ja henkilöstösidonnaisissa kuluissa.

Matkustamohenkilökunnan kanssa käydyt säästöneuvottelut 18 miljoonan euron pysyvistä säästöistä päättyivät tuloksettomina ja yhtiö joutuu suunnittelemaan alihankinnan lisäämistä, vaikka jatkaisi mieluiten oman, finnairilaisen henkilöstön kanssa.

IAU:hun kuuluvien henkilöstöryhmien sekä ylempien toimihenkilöiden ja insinöörien kanssa Finnair on päässyt säästösopimuksiin. Lisäksi Finnair on leikannut hallintoa ja tukitoimintoja, ja Finnairin hallitus on myös leikannut johdon kokonaisansioita sekä etuuksia.