Finnairin liikenne kasvoi heinäkuussa 5,7 prosenttia

Finnairin liikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna heinäkuussa 5,7 prosenttia kokonaiskapasiteetin kasvaessa 2,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste nousi heinäkuussa 2,4 prosenttiyksikköä ja oli 84,5 prosenttia.

Liikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna selvästi kaikilla liikennealueilla kotimaata lukuun ottamatta.  Liikenne kasvoi erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Aasian liikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 2,6 prosenttia edellisvuodesta.

“Matkustamon käyttöasteet kehittyivät hyvin koko liikenteessä heinäkuussa. Euroopan liikenteessä käyttöaste nousi lähes 7 prosenttiyksikköä.  Myös lomaliikenne kasvoi voimakkaasti edellisvuodesta”, sanoo Finnairin talousjohtaja Erno Hildén.

Lomaliikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 21,9 prosenttia heinäkuussa, kun kapasiteetti kasvoi 18,3 prosenttia vertailukaudesta. Matkustajakäyttöaste nousi 2,9 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 95,7 %.

Rahtiliikenne kasvoi myydyissä tonnikilometreissä 2,5 prosenttia vertailukaudesta. Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste nousi 1,1 prosenttiyksikköä ja oli 67,1 prosenttia.

Finnairin lentojen saapumistäsmällisyys oli heinäkuussa erinomainen ja se parani selvästi edellisvuodesta. Reittilennoista 90,8 prosenttia (80,2 prosenttia heinäkuussa 2011) ja koko liikenteestä 90,6 prosenttia (79,0) saapui aikataulussa.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet heinäkuu 2012

  heinäkuu 2012 muutos % tammi – heinäkuu 2012 muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 811,2 6,7 5 143,3 9,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 646,6 2,7 17 635,5 3,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 237,3 5,7 13 756,5 9,4
Matkustajakäyttöaste % 84,5 2,4 p 78,0 4,4 p
Rahti ja posti tn 12 184,7 -6,9 86 931,0 6,5
Tarjotut tonnikilometrit 401,6 -0,9 2 726,2 3,7
Myydyt tonnikilometrit 276,5 1,7 1 770,6 8,8
Kokonaiskäyttöaste % 68,8 1,7 p 64,9 3,0 p
         
Reittiliikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 716,4 4,5 4 656,8 10,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 397,4 1,3 15 388,7 3,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 999,0 4,0 11 768,8 10,8
Matkustajakäyttöaste % 83,4 2,2 p 76,5 5,2 p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 448,6 6,2 2 694,4 13,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 767,8 -1,8 5 026,1 0,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 649,9 6,3 3 816,7 14,4
Matkustajakäyttöaste % 84,6 6,5 p 75,9 9,0 p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 27,1 6,7 115,4 2,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 189,5 3,2 879,6 -4,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 179,1 6,7 761,8 2,8
Matkustajakäyttöaste % 94,5 3,1 p 86,6 5,8 p
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1000 150,3 3,0 891,1 8,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 377,1 3,3 8 717,8 7,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 125,6 2,6 6 691,6 10,0
Matkustajakäyttöaste % 81,7 -0,6 p 76,8 2,0 p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 90,5 -1,6 956,0 5,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 63,0 -6,1 765,2 -10,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 44,3 -1,3 498,7 7,9
Matkustajakäyttöaste % 70,4 3,4 p 65,2 11,3 p
         
Lomaliikenne        
Matkustajat 1000 94,8 26,6 486,5 5,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 249,2 18,3 2 246,8 2,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 238,4 21,9 1 987,7 2,0
Matkustajakäyttöaste % 95,7 2,9 p 88,5 -0,7 p
         
Rahtiliikenne        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 485,4 -4,2 65 645,1 0,3
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 661,6 -11,2 11 800,6 -9,3
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 614,9 -7,0 4 481,6 -8,2
- Asian rahtiliikenne tn 7 063,1 -2,1 48 135,2 4,1
- Kotimaan rahtiliikenne tn 145,8 -4,2 1 227,8 -5,7
Rahti lomaliikenteessä tn 0,6 -82,7 118,6 -44,7
Rahtilento tn 2 698,7 -15,3 21 167,4 32,2
Kokonaisrahti- ja posti tn 12 184,7 -6,9 86 931,0 6,5
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 115,5 -8,7 815,4 5,2
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 75,9 -7,6 538,3 7,4
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 65,8 0,8 p 66,0 1,3 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 62,8 -5,3 p 76,4 -2,8 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 72,8 -3,6 p 78,6 -0,1 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus tarjotuista tonnikilometreistä