Finnairin liikenne kasvoi lokakuussa ASK:ssa mitattuna

Finnairin liikenne kasvoi lokakuussa henkilökilometreillä mitattuna 9,1 prosenttia edellisvuoteen nähden, kun kokonaiskapasiteetti kasvoi 14,8 prosenttia. Aasian liikenteen kapasiteetti kasvoi 26,9 prosenttia ja liikenne henkilökilometreillä mitattuna 14,1 prosenttia.

”Euroopan liikematkustuskysynnän kasvu hiipui selvästi lokakuussa. Erityisen huolestuttavaa on, että maailmantalouden epävarmuus on alkanut vaikuttaa kysyntään myös Aasiassa. Käyttöasteet laskivat lähes kaikissa liikennelajeissa epävakaan taloustilanteen vuoksi ja kokonaiskäyttöaste painui lähes neljä prosenttia edellisvuodesta.” Finnairin talousjohtaja Erno Hilden toteaa.

Lomaliikenteen käyttöaste laski lokakuussa 4,2 prosenttia edellisvuodesta markkinoiden ylitarjonnan vuoksi.  Tilausliikenteen laskennallinen kapasiteettivähennys on pääosin seurausta kesäkauden alussa tehdystä muutoksesta, jossa osa aiemmin lomalentoina operoiduista reiteistä muutettiin reittilennoiksi. Näiden reittien kokonaiskapasiteetti ei ole olennaisesti muuttunut edellisvuoteen nähden. 

Kasvava talouden epävarmuus hidasti rahtikysynnän kasvua ja painoi käyttöasteita. Tarjotut tonnikilometrit kasvoivat 20,3 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit 7,4 prosenttia. Kuljetetun rahdin ja postin määrä kasvoi 8,5 prosenttia. Kokonaiskäyttöaste oli 68,4 prosenttia.

Finnairin lentojen saapumistäsmällisyys oli erinomainen myös lokakuussa: 90,8 prosenttia (90,1 prosenttia) kaikista reittilennoista saapui aikataulussa. Reittilennoista 91,9 prosenttia saapui aikataulussa (91,4 prosenttia).

 

FINNAIRIN LENTOLIIKENTEEN SUORITTEET LOKAKUU 2011

  LOKAKUU
 2011
MUUTOS % TAMMI–LOKAKUU 2011 MUUTOS %
KOKO LIIKENNE YHTEENSÄ        
Matkustajat 1000 701,1 7,2 6 800,8 10,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 511,7 14,8 24 568,4 15,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 851,3 9,1 18 156,6 10,2
Matkustajakäyttöaste % 73,7 -3,9 p 73,9 -3,6 p
Rahti ja posti tn 13 324,4 8,5 121 176,5 19,1
Tarjotut tonnikilometrit 390,6 15,5 3 810,3 19,6
Myydyt tonnikilometrit 247,6 8,5 2 372,7 13,4
Kokonaiskäyttöaste % 63,4 -4,1 p 62,3 -3,4 p
         
REITTILIIKENNE YHTEENSÄ        
Matkustajat 1000 634,5 10,8 6 173,4 14,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 222,8 19,4 21 794,1 21,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 621,8 13,9 15 718,2 16,0
Matkustajakäyttöaste % 73,0 -3,5 p 72,1 -3,5 p
         
EUROOPAN REITTILIIKENNE        
Matkustajat 1000 371,2 9,7 3 509,7 12,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 784,5 9,7 7 318,1 13,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 534,4 13,4 4 915,6 13,6
Matkustajakäyttöaste % 68,1 2,2 p 67,2 -0,1 p
         
POHJOIS-AMERIKAN REITTILIIKENNE        
Matkustajat 1000 15,4 18,0 167,7 29,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 121,6 22,3 1 358,5 27,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 101,4 18,0 1 107,3 29,3
Matkustajakäyttöaste % 83,4 -3,0 p 81,5 0,9 p
         
AASIAN REITTILIIKENNE        
Matkustajat 1000 124,9 12,1 1 220,9 14,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 205,6 26,9 11 927,9 25,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 930,9 14,1 9 063,4 15,9
Matkustajakäyttöaste % 77,2 -8,6 p 76,0 -6,5 p
         
SUOMEN REITTILIIKENNE        
Matkustajat 1000 123,1 12,2 1 275,1 21,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 111,2 14,8 1 189,5 24,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 55,1 8,3 632,0 14,1
Matkustajakäyttöaste % 49,5 -3,0 p 53,1 -4,7 p
         
LOMALIIKENNE        
Matkustajat 1000 66,6 -18,3 627,4 -17,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 288,8 -11,5 2 774,4 -17,0
Myydyt henkilökilometrit milj. 229,5 -16,0 2 438,4 -16,6
Matkustajakäyttöaste % 79,4 -4,2 p 87,9 0,4 p
         
RAHTILIIKENNE        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 673,0 0,1 94 452,4 6,3
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 927,8 -8,3 18 559,7 2,4
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 661,6 -9,9 6 871,9 -1,2
- Asian rahtiliikenne tn 6 892,1 3,8 67 139,1 8,5
- Kotimaan rahtiliikenne tn 191,5 1,6 1 881,7 -0,9
Rahti lomaliikenteessä tn 6,3 -75,7 221,3 -79,2
Rahtilento tn 3 645,1 40,7 26 502,8 124,8
Kokonaisrahti- ja posti tn 13 324,4 8,5 121 176,5 19,1
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 119,5 20,3 1 141,7 36,6
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 81,7 7,4 746,1 21,0
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 68,4 -8,2 p 65,3 -8,4 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 74,6 -20,4 p 77,6 -9,0 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 80,6 -14,9 p 78,3 -10,1 p

 

- * Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

- Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

- Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

- Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

- Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

- Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

- Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

- Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus tarjotuista tonnikilometreistä