Finnairin matkustajakäyttöaste laski - rahdin tarjonta ja kysyntä kasvoivat voimakkaasti

Airbus_tails_HELFinnair kuljetti marraskuussa 980 100 matkustajaa eli 3,2 % enemmän kuin vuoden 2017 vastaavalla jaksolla. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi marraskuussa 7,2 % mutta matkustajakäyttöaste laski. Kasvusuuntaus näkyi kuitenkin lentorahdin kysynnän ja tarjonnan kasvussa.

Finnairin liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 2,1 %. Myydyt henkilökilometrit kasvoivat koko liikenteessä tarjonnan kasvua hitaammin, mikä näkyi matkustajakäyttöasteissa. Myydyt henkilökilometrit laskivat -5,3 % Aasian-liikenteessä ja nousivat Euroopan-liikenteessä 11,4%, Pohjois-Amerikan liikenteessä 18,9 % ja kotimaan liikenteessä 0,1 %.

Matkustajakäyttöaste laski 3,8 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 74,6 %:iin. Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä -4,6 % ja kotimaan liikenteessä -0,5 % ja nousivat Euroopan-liikenteessä 6,6 % ja Pohjois-Amerikan -liikenteessä 19,1 %.

Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 77,5 %, Euroopan-liikenteen 72,5 %, Pohjois-Amerikan -liikenteen 75,2 % ja kotimaan liikenteen 61,1 %.

 Kaukoliikennelaivastossa ei tapahtunut muutoksia vuodentakaiseen, ja tarjonta pysyi vertailujakson tasolla. Aasian-liikenteen tarjonta laski -1,5 % vertailukaudesta, kun kapasiteettia siirrettiin Aasian reiteiltä Pohjois-Amerikan reiteille. Pohjois-Amerikan kapasiteetti nousi 19,4 %, kun Chicagon ja San Franciscon lentoja jatkettiin marraskuulle vertailukaudesta poiketen.

 Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 19,1 %, ja sitä kasvattivat kapearunkolaivaston koon kasvattaminen vertailujaksosta ja lisäistuimet osassa nykyisistä kapearunkokoneista. Lisäkapasiteetti kohdistui useille Euroopan reiteille, mutta keskittyi keskimäärin pidempiin Etelä-Euroopan reitteihin.

Euroopan-liikennettä kasvattivat myös viimeisen vuoden aikana avatut uudet reitit Stuttgartiin, Lissaboniin ja Minskiin. Kotimaan liikenteen tarjonta kasvoi 5,3 % vertailujaksosta.

 Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat marraskuussa 19,7 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 16,4 % pääasiassa Japanin ja Ruotsin hyvän rahtimarkkinakehityksen ansiosta. Suotuisa kehitys oli nähtävissä myös Kiinan reiteillä. Kuljetetut kokonaisrahtitonnit kasvoivat 11,2 % vertailujaksosta.

Marraskuussa 85,6 % (81,6%) Finnairin lennoista saapui aikataulussa.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet marraskuu 2018 

 

  marraskuu 2018  muutos %  vuoden 2018 alusta  muutos % 
Koko liikenne yhteensä         
Matkustajat 1000  980,1  3,2  12 248,2  11,8 
Tarjotut henkilökilometrit milj. (ASK) 3 306,4  7,2  38 899,6  15,1 
Myydyt henkilökilometrit milj. (RPK) 2 466,2  2,1  31 996,6  13,4 
Matkustajakäyttöaste %  74,6  -3,8p  82,3  -1,3p 
Rahti ja posti tn  15 010,0  11,2  144 721,4  -0,2 
Tarjotut tonnikilometrit   488,0  5,5  5 721,3  13,3 
Myydyt tonnikilometrit  316,8  5,6  3 779,4  10,5 
         

Aasian reittiliikenne 
           
Matkustajat 1000  169,3  -4,6  2 205,2  14,5 
Tarjotut henkilökilometrit milj.  1 644,9  -1,5  19 302,6  15,5 
Myydyt henkilökilometrit milj.  1 275,0  -5,3  16 638,0  14,4 
Matkustajakäyttöaste %  77,5  -3,1p  86,2  -0,8p 
         

Euroopan reittiliikenne 
       
Matkustajat 1000  581,0  6,6  7 616,3  11,7 
Tarjotut henkilökilometrit milj.  1 255,8  19,1  15 033,2  14,7 
Myydyt henkilökilometrit milj.  910,3  11,4  11 847,6  11,8 
Matkustajakäyttöaste %  72,5  -5,0p  78,8  -2,1p 
         

Pohjois-Amerikan reittiliikenne 
       
Matkustajat 1000  23,7  19,1  331,4  14,0 
Tarjotut henkilökilometrit milj.  234,0  19,4  2 878,0  14,8 
Myydyt henkilökilometrit milj.  175,9  18,9  2 420,1  15,2 
Matkustajakäyttöaste %  75,2  -0,3p  84,1  0,3p 
         

Kotimaan reittiliikenne 
       
Matkustajat 1000  206,2  -0,5  2 095,2  9,4 
Tarjotut henkilökilometrit milj.  171,7  5,3  1 685,7  15,2 
Myydyt henkilökilometrit milj.  105,0  0,1  1 091,0  11,1 
Matkustajakäyttöaste %  61,1  -3,2p  64,7  -2,4p 
             
Rahtiliikenne             
- Euroopan rahtiliikenne tn 2 761,8  27,1  20 281,2  -15,2 
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 961,1  41,5  9 659,7  12,6 
- Asian rahtiliikenne tn 11 232,5  13,6  106 389,2  12,1 
- Kotimaan rahtiliikenne tn 54,6  13,2  519,6  -40,3 
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 15 010,0  17,4  136 849,7  6,7 
Rahtilento tn** 0,0  0,0  7 871,7  -53,0 
Kokonaisrahti- ja posti tn 15 010,0  11,2  144 721,4  -0,2 
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 142,1  17,8  1 506,4  11,1 
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 96,2  14,7  915,9  2,5 
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 142,1  19,7  1 490,3  17,1 
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 96,2  16,4  902,9  11,3 
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 67,7  -1,8p  60,8  -5,1p 
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 53,5  -6,9p  51,7  1,2p 
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 77,7  0,3p  68,3  -3,1p 
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 67,7  -1,9p  60,6  -3,1p 
           

 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia 

 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

 

–      Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

 

–      Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

 

–      Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

 

–      Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

 

–      Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

 

–      Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

 

–      Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä