Finnairin matkustajakäyttöaste helmikuussa 80,6 %

Finnair_tailsFinnairin liikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna helmikuussa 2,6 prosenttia, ja kokonaiskapasiteetti laski 3,5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste nousi helmikuussa 4,7 prosenttiyksikköä ja oli 80,6 prosenttia.

Aasian liikenteen kapasiteetti laski helmikuussa 9,7 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 2,1 prosenttia edellisvuodesta. Aasian kapasiteettia sopeutettiin kiinalaisen uuden vuoden aikaan, jolloin aasialainen ulkomaan matkustus on vähäistä.

Lomaliikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 7,4 prosenttia helmikuussa, ja kapasiteetti kasvoi 2,1 prosenttia. Matkustajakäyttöaste nousi 4,7 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 97,0 %.

Rahtiliikenne laski vertailukaudesta 21,9 prosenttia ja kapasiteetti 17,2 prosenttia. Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste laski 3,5 prosenttiyksikköä ja oli 58,6 prosenttia.

Finnairin lentojen saapumistäsmällisyys parani helmikuussa selvästi edellisvuodesta. Reittilennoista 84,4 prosenttia (73,5 prosenttia) ja kaikista lennoista 83,0 prosenttia (73,1) saapui aikataulussa.

                               

Finnairin lentoliikenteen suoritteet helmikuu 2013

  helmikuu 2013 muutos ed. vuodesta, % tammi – helmikuu 2013 muutos ed. vuodesta, %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 675,3 1,3 1 359,0 4,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 379,6 -3,5 4 995,5 0,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 918,4 2,6 3 957,2 5,6
Matkustajakäyttöaste % 80,6 4,7 p 79,2 4,0 p
Rahti ja posti tn 9 703,0 -22,7 19 822,0 -19,4
Tarjotut tonnikilometrit 353,3 -9,0 742,5 -5,9
Myydyt tonnikilometrit 231,2 -5,1 475,5 -2,2
Kokonaiskäyttöaste % 65,4 2,7 p 64,0 2,4 p
         
Reittiliikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 598,4 -0,2 1 202,1 2,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 937,2 -4,6 4 077,8 0,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 489,4 1,2 3 070,9 5,1
Matkustajakäyttöaste % 76,9 4,5 p 75,3 3,5 p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 330,2 4,8 669,1 8,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 675,5 4,5 1 380,2 6,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 470,9 6,8 943,1 9,0
Matkustajakäyttöaste % 69,7 1,5 p 68,3 1,4 p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 11,4 24,9 23,2 12,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 89,4 10,1 186,7 5,0
Myydyt henkilökilometrit milj. 74,9 24,9 153,0 12,8
Matkustajakäyttöaste % 83,9 9,9 p 81,9 5,7 p
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1000 116,0 -1,2 245,2 4,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 052,9 -9,7 2 276,3 -2,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 865,1 -2,1 1 830,0 3,9
Matkustajakäyttöaste % 82,2 6,4 p 80,4 5,0 p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 140,8 -11,0 264,6 -10,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 119,4 -13,5 234,6 -10,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 78,5 -9,2 144,8 -9,3
Matkustajakäyttöaste % 65,7 3,2 p 61,7 1,1 p
         
Lomaliikenne        
Matkustajat 1000 76,9 14,6 156,9 15,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 442,4 2,1 917,7 0,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 429,0 7,4 886,4 7,2
Matkustajakäyttöaste % 97,0 4,7 p 96,6 5,7 p
         
Rahtiliikenne        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 7 850,3 -10,3 16 441,3 -3,4
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 619,8 -1,2 3 385,7 10,5
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 537,3 1,2 1 199,4 4,3
- Asian rahtiliikenne tn 5 542,9 -13,3 11 531,9 -7,2
- Kotimaan rahtiliikenne tn 150,4 -19,9 324,2 -14,7
Rahti lomaliikenteessä tn 80,9 651,9 152,1 708,7
Rahtilento tn 1 771,7 -53,3 3 228,7 -57,2
Kokonaisrahti- ja posti tn 9 703,0 -22,7 19 822,0 -19,4
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 101,2 -17,2 210,4 -16,1
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 59,3 -21,9 120,8 -19,5
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 58,6 -3,5 p 57,4 -2,5 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 75,1 -5,5 p 79,1 -1,3 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 73,5 -4,7 p 70,8 -5,1 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus tarjotuista tonnikilometreistä

 

Maaliskuun liikennetilasto julkaistaan 8.4.2013.