Finnairin matkustajatäyttöaste laski hieman huhtikuussa

Finnair_fleet_1Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna laski huhtikuussa 0,3 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 2,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste laski vertailukaudella 1,9 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen ollen 77,5 prosenttia. Myös kokonaiskäyttöaste laski.

Laskua oli myös Aasian-liikenteen kapasiteetissa. Se laski huhtikuussa 2,9 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna laski 3,3 prosenttia vertailukaudesta. Euroopan-liikenteen kapasiteetti sen sijaan kasvoi 5,4 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 0,3 prosenttia.

Finnairin reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi huhtikuussa 2,7 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit laskivat 4,2 prosenttia vertailukaudesta. Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste oli 55,1 prosenttia. Rahtiliikenteen kokonaisluvuissa näkyy rakenteellinen muutos vertailukaudesta Finnairin luovuttua Nordic Global Airlinesilta vuokratun rahtilentokonekapasiteetin käytöstä Aasian liikenteessä. Rahtiliikenne muodostui huhtikuussa lähes kokonaan reittilennoilla mukana kuljetettavasta rahdista.

Huhtikuussa Finnairin lennoista 90,6 prosenttia saapui aikataulussa. Vertailukaudella luku oli 93,2 prosenttia.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet Huhtikuu 2015

 

  Huhtikuu 2015     muutos %   Vuoden 2015 alusta   muutos %
         
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 811,3 1,1 3 094,6 2,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 501,7 -0,3 10 216,2 2,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 939,0 -2,6 7 961,3 1,1
Matkustajakäyttöaste % 77,5 -1,9 p 77,9 -0,9 p
Rahti ja posti tn 10 233,1 -19,2 40 662,8 -15,1
Tarjotut tonnikilometrit 365,9 -3,5 1 499,4 -0,9
Myydyt tonnikilometrit 234,8 -8,2 954,0 -4,0
Kokonaiskäyttöaste % 64,2 -3,3 p 63,6 -2,1 p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 514,4 3,2 1 818,9 4,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 047,7 5,4 3 900,7 5,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 802,3 0,3 2 944,7 2,4
Matkustajakäyttöaste % 76,6 -3,9 p 75,5 -2,4 p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 13,7 -14,7 76,4 2,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 110,8 -5,8 696,5 8,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 90,7 -14,7 551,4 3,1
Matkustajakäyttöaste % 81,9 -8,5 p 79,2 -3,9 p
         
         
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1000 129,4 -3,2 548,7 0,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 234,1 -2,9 5 121,4 0,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 968,6 -3,3 4 110,5 0,1
Matkustajakäyttöaste % 78,5 -0,3 p 80,3 0,0 p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 153,8 -0,4 650,6 -1,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 109,1 -12,6 497,6 -7,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 77,4 -7,1 354,7 -1,7
Matkustajakäyttöaste % 71,0 4,2 p 71,3 4,2 p
         
Rahtiliikenne        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 166,3 -5,8 35 386,7 -0,6
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 840,2 -14,1 6 796,1 -7,2
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 480,0 -29,3 2 660,7 -2,0
- Asian rahtiliikenne tn 6 705,5 -0,7 25 363,9 1,7
- Kotimaan rahtiliikenne tn 140,6 -8,1 565,9 -8,4
Rahtilento tn** 1 066,7 -63,7 5 276,1 -57,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 10 233,1 -19,2 40 662,8 -15,1
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 108,5 -12,2 446,3 -1,0
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 61,4 -21,0 241,7 -16,3
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 101,6 2,7 415,1 15,3
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 56,0 -4,2 216,8 0,3
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 56,6 -6,3 p 54,2 -9,9 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 45,7 -11,8 p 42,2 -17,1 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 58,2 -2,5 p 55,2 -6,6 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 55,1 -4,0 p 52,2 -7,8 p