Finnairin matkustamopalvelun ulkoistukset etenevät - 20 kauko- ja lähiliikennereittiä alihankintaan

A321ER_14Finnair etenee matkustamopalvelun ulkoistuksissa yhteistoimintamenettelyssä käsiteltyjen suunnitelmien mukaisesti saavuttaakseen säästötavoitteensa. Yhtiö suunnittelee siirtävänsä tulevan kahden vuoden aikana yhteensä noin 20 kauko- ja lähiliikennereitin matkustamopalvelun alihankintaan. Luvassa on uusi matkustamopalvelua tuottava tytäryhtiö.

Kuluvan vuoden aikana tavoitteena on ulkoistaa 1-3 reittiä. Suunnitelmien toteutusaikataulu ja niihin liittyvät henkilöstövaikutukset tarkentuvat vaiheittain, kun kumppanineuvottelut etenevät. Ulkoistuksien tuomat säästöt ja niiden aikataulu selviävät myöhemmin suunnitelmien tarkentuessa.

Finnair_planesFinnair ilmoitti 27. maaliskuuta aloittavansa matkustamohenkilökuntaansa koskevat yhteistoimintaneuvottelut. 26. toukokuuta päättyneissä neuvotteluissa käsiteltiin Finnairin suunnitelmia lisätä alihankinnan käyttöä kauko- ja lähiliikenteen matkustamopalveluissa.

Toimet ovat osa Finnairin vuonna 2011 alkanutta säästöohjelmaa. Finnair tavoitteli 18 miljoonan euron pysyviä vuosittaisia säästöjä ensisijaisesti neuvotteluista matkustamohenkilökuntansa kanssa, mutta neuvottelut jäivät tuloksettomiksi.

Ulkoistussuunnitelmiin liittyvä oman työn vähennystarve seuraavan kahden vuoden aikana on yhteistoimintaneuvotteluissa käsitellyn mukaisesti 540 henkilötyövuotta. Vähennykset voidaan toteuttaa irtisanomisilla, osa-aikaistamisilla, lomautuksilla tai näiden yhdistelmillä. Toteuttamistapa riippuu reittiulkoistusten etenemisestä ja tulee tarkentumaan sitä mukaa, kun reittikohtaisia päätöksiä tehdään.

A321ER_4"Finnairin edustajat ovat vielä tänään tavanneet SLSY:n edustajat ja yrittäneet löytää yhteistä säästöratkaisua, jolla ulkoistukset vältettäisiin. SLSY tarjosi 2,9 miljoonan euron pysyviä, välittömiä säästöjä sekä 4,8 miljoonan euron säästöjä, jotka toteutuisivat 20 vuoden aikajänteellä", kertoo Finnairin operatiivinen johtaja Ville Iho.

"Tämä on hyvin pitkälti sama kuin SLSY:n edellinen esitys. Lisäksi SLSY esitti uutena elementtinä noin 4 miljoonan euron määräaikaisia säästöjä yhdeksi vuodeksi. Vastineeksi SLSY edellytti kahden vuoden irtisanomissuojaa. Valitettavasti tämä kokonaisuus jää liian kauas Finnairin tarvitsemista säästöistä."

"Emme voi jatkaa nykyisellä kulurakenteellamme, vaan tarvitsemme siihen välittömiä, pysyviä muutoksia. Olemme tarjonneet ratkaisua, jossa säästöistä 12 miljoonaa toteutuisi välittömästi ja loput 6 miljoonaa pidemmällä aikavälillä, mutta tämä vastaantulo ei johtanut sopimukseen".

"Ulkoistuksiin liittyvät kumppanineuvottelut ovat edenneet hyvin. Uskomme voivamme solmia ensimmäiset sopimukset kolmannella vuosineljänneksellä ja ulkoistaa ensimmäiset reitit neljännellä vuosineljänneksellä. Mahdollisia kumppaneita löytyy niin Suomesta, muualta Euroopasta kuin Aasiastakin".

HOTT_2"Jokainen reittiulkoistus vaatii huolellisen neuvottelun ja suunnittelun, jotta varmistamme palvelun parhaan mahdollisen laadun ja yhteensopivuuden muun operaatiomme kanssa. Tästä syystä etenemme ulkoistuksissa vaiheittain", Ville Iho kommentoi.

Finnair on kertonut tutkivansa myös mahdollisuutta perustaa Suomeen tytäryhtiö, joka tuottaisi Finnair Oyj:lle matkustamopalveluita. Finnair etenee tytäryhtiön perustamisessa.

Lue myös: