Finnairin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano muuttui

Finnair_Heinemann_1Finnairin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on nimetty seuraavat henkilöt: osastopäällikkö Eero Heliövaara (puheenjohtaja), valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto; salkunhoitaja Robin Backman, KEVA ja johtaja Per Wennberg, Skagen-rahastot. Lisäksi Finnairin hallituksen puheenjohtaja Klaus Heinemann on nimitystoimikunnan jäsen.
 
Finnairin 27.3.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti nelijäseninen osakkeenomistajien nimitystoimikunta on nyt pysyvä elin yhtiön hallinnossa. Nimitysoikeus on kolmella suurimmalla yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröidyllä osakkeenomistajalla, jotka kukin saavat nimetä yhden jäsenen toimikuntaan. Lisäksi toimikunnan jäsenenä toimii Finnairin hallituksen puheenjohtaja.
 
Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen jäseniksi sekä heidän palkitsemiseksi. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.
 
Nyt valittu nimitystoimikunta toimittaa yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 31.1.2014 mennessä.