Finnairin yksikkötuotot paranivat joulukuussa

Finnair_A320_approach_1Finnairin yksikkötuotot paranivat joulukussa kokonaskapasiteetin laskiessa. Yhtiön lennoista 82,2 prosenttia kulki aikataulusssa matkustajakäyttöasteen ollessa joulukuussa 77,0 prosenttia.

 Finnairin kokonaiskapasiteetti laski joulukuussa 1,5 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 0,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Aasian-liikenteen kapasiteetti laski joulukuussa 4,2 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 3,2 prosenttia vertailukaudesta.  Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 1,5 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 4,3 prosenttia.

Matkustajaliikenteen yksikkötuotto tarjotulta henkilökilometriltä* nousi loka–joulukuussa 1,8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 5,26 eurosenttiä.

”Matkustajaliikenteen yksikkötuotot nousivat vuoden viimeisellä neljänneksellä ensimmäisen kerran vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen. Myönteiseen kehitykseen vaikuttivat pääasiassa lähes kaikilla liikennealueilla parantuneet matkustajakäyttöasteet”, sanoo Finnairin talousjohtaja Erno Hildén.

Rahtiliikenne myydyillä rahtitonnikilometreillä mitattuna laski joulukuussa 0,9 prosenttia ja rahtikapasiteetti kasvoi 8,5 prosenttia vertailukaudesta. Rahdin kokonaiskäyttöaste laski 5,8 prosenttiyksikköä vertailukaudesta ja oli 61,6 prosenttia.

Joulukuussa Finnairin lennoista 82,2 prosenttia (82,9) saapui aikataulussa.

Finnair muutti talviliikennekauden alussa liikennetietojen raportointikäytäntöä ja lakkasi raportoimasta lomaliikennettä erillisenä liikennealueena. Näistä muutoksista tiedotettiin 7.11.2014 erillisellä tiedotteella.

     Joulukuu 2014     muutos
%     Tammi - joulukuu 2014 alusta     muutos
%
Koko liikenne yhteensä                
Matkustajat, 1000     721,2     3,9     9 629,6     3,9
Tarjotut henkilökilometrit, milj.     2 405,0     -1,5     30 888,8     -0,9
Myydyt henkilökilometrit, milj.     1 852,8     0,2     24 771,7     0,0
Matkustajakäyttöaste, %     77,0     1,3 p     80,2     0,7 p
Rahti- ja posti, tn     11 317,5     -3,8     149 140,9     1,7
Tarjotut tonnikilometrit, milj.     361,9     -2,2     4 644,3     -1,4
Myydyt tonnikilometrit, milj.     235,4     -0,2     3 130,2     0,7
Kokonaiskäyttöaste, %     65,0     1,3 p     67,4     1,4 p
               
Euroopan reittiliikenne                
Matkustajat, 1000     423,9     6,3     6 004,3     5,0
Tarjotut henkilökilometrit, milj.     888,0     1,5     12 239,4     0,9
Myydyt henkilökilometrit, milj.     693,0     4,3     9 649,3     1,0
Matkustajakäyttöaste, %     78,0     2,1 p     78,8     0,1 p
               
Pohjois-Amerikan reittiliikenne                
Matkustajat, 1000     17,4     1,2     221,0     -7,3
Tarjotut henkilökilometrit, milj.     159,7     1,0     1 776,8     -6,2
Myydyt henkilökilometrit, milj.     122,5     0,9     1 512,1     -7,5
Matkustajakäyttöaste, %     76,7     -0,1 p     85,1     -1,2 p
               
Aasian reittiliikenne                
Matkustajat, 1000     125,1     -3,1     1 691,1     -1,0
Tarjotut henkilökilometrit, milj.     1 234,8     -4,2     15 564,4     -2,0
Myydyt henkilökilometrit, milj.     950,9     -3,2     12 741,4     -0,3
Matkustajakäyttöaste, %     77,0     0,8 p     81,9     1,4 p
               
Suomen reittiliikenne                
Matkustajat, 1000     154,9     4,0     1 713,3     6,8
Tarjotut henkilökilometrit, milj.     122,5     3,4     1 308,1     4,1
Myydyt henkilökilometrit, milj.     86,3     6,6     868,9     6,6
Matkustajakäyttöaste, %     70,5     2,1 p     66,4     1,6 p
               
Rahtiliikenne                
Rahti reittiliikenteessä yhteensä, tn     9 129,4     1,5     115 470,6     1,2
- Euroopan rahtiliikenne, tn     1 901,8     3,1     23 949,2     1,8
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne, tn     661,1     -3,4     7 646,3     -0,5
- Aasian rahtiliikenne, tn     6 403,2     1,3     82 063,2     1,2
- Kotimaan rahtiliikenne, tn     163,3     13,0     1 811,9     -2,1
Rahti lomaliikenteessä, tn     0,0     -       0,0     - 
Rahtilento, tn**     2 188,2     -20,9     33 670,4     3,6
Kokonaisrahti- ja posti, tn     11 317,5     -3,8     149 140,9     1,7
Tarjotut rahtitonnikilometrit*, milj.     112,9     8,5     1 420,4     -1,3
Myydyt rahtitonnikilometrit, milj.     69,6     -0,9     912,4     2,7
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste*, %     61,6     -5,8 p     64,2     2,6 p
- P.-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste*, %     47,6     -17,1 p     52,0     -2,6 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste*, %     60,2     -6,5 p     63,5     2,6 p

Rahdin tarjotut rahtitonnikilometrit vuodelta 2013 on oikaistu laskennassa käyttöönotettujen tarkempien mittareiden vuoksi.
* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia
** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

-          Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

-          Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

-          Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

-          Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

-          Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

-          Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

-          Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus tarjotuista tonnikilometreistä

Tammikuun 2015 liikennetilasto julkaistaan maanantaina 9.2.2015.