FinnHEMS aloittaa muutosneuvottelut - kohteena kaikki FinnHEMS Lentopalvelut Oy:n lentäjät

Finhemms_ohjaajaFinnHEMS käynnistää 17. lokakuuta 2022 FinnHEMS Lentopalvelut Oy:n koulutustoimintoihin liittyvät muutosneuvottelut. Kyseessä ovat muutokset operatiivisesta lentotoiminnasta vastaavassa yhtiössä ja muutosneuvotteluiden piirissä ovat kaikki yhtiön lentäjät. Yhtiön ongelmat koulutuksissa ja kelpoisuuksien ylläpidossa ovat johtaneet jo satunnaisiin katkoihin yhteiskunnan kannalta tärkeässä lentotoiminnassa.

FinnHEMS kertoo muutosneuvotteluiden johtuvan lentäjien koulutusjärjestelyihin liittyvistä häiriöistä. Työnantaja kertoo tavoitteekseen rakentaa jatkuva koulutustoiminto uudelleen ja täsmentää lentotoiminnan rakennetta sekä työrooleja. Muutosneuvottelut alkavat 17. lokakuuta 2022 ja niiden kohteena ovat kaikki FinnHEMS Lentopalvelut Oy:n lentäjät.

CopterSafety_simuhalli_2FinnHEMSin palveluksessa on hieman vajaat 50 lentäjää, joista kymmenkunta on toiminut kouluttajan tehtävissä yhtiössä. Heistä valtaosa on jättänyt kouluttajan tehtävänsä, mutta on edelleen normaalisti työsuhteessa.

Nyt esiin nousseiden koulutushaasteiden taustalla ovat ainakin lentäjien työehtospimusneuvottelut, joita on käyty jo yli vuoden verran eikä sopimukseen ole vielä päästy.

"Haemme muutosneuvotteluissa ratkaisuja koulutustoiminnan järjestämiseksi. Vaihtoehtoina on oman henkilökunnan, freelancereiden sekä ulkopuolisen koulutusorganisaation käyttö", kertoi FinnHEMSin toimitusjohtaja Jari Huhtinen Lentoposti.fi:lle.

"Muutosneuvotteluissa ei ole kyse työehtosopimusasioista, vaan ne koskevat puhtaasti lentokoulutusta ja kouluttajaorganisaatiota. Edessä on kuuden viikon neuvottelut, jotka käydään omaa henkilökuntaa edustavien luottamusmiesten kanssa", jatkoi Huhtinen.

Nykyisin FinnHEMSin helikopterilentäjät saavat vuosittain koulutusta noin 120 tuntia. Simulaattorikoulutuksen osalta recurrent-koulukset on jaettu neljään pääkoulutustilaisuuteen. Koulutukset pitävät sisällään simulaattorikoulutusta, mittarilentoharjoittelua sekä yölentotoiminnassa tarvittavien NVG-laitteiden käyttöä.

"Koulutamme lentäjiämme kohtuullisen laajasti. Erityisluonteisessa toiminnassa käytetään esimerkiksi paljon yksilöllisiä laskeutumispaikkoja myös yöaikaan. Turvalliseen operointiin tarvitaan erilaisia harjoitteita", kertoi Huhtinen.

CoptersafetyOsa lentäjien koulutuksista on ilmailuviranomaisen Traficomin vaatimaa ja osa on FinnHEMSin omaehtoista koulutusta. Koulutuskokonaisuus tähtää turvalliseen lentotoimintaan. FinnHEMS kouluttaa lentäjiä Vantaalla Coptersafetylla, Porissa Suomen Ilmailuopistolla sekä Saksan Donauwörthissä Airbusilla. FinnHEMSin käytössä on Airbus Helicopters H145 ja EC135 -helikoptereita.

 "Meidän on järjesteltävä koulutustoimintomme uudelleen, jotta lentotoiminnan jatkuminen voidaan turvata. Kouluttajia on irtautunut tehtävistään emmekä ole saaneet takeita koulutustoiminnan jatkumisesta aiemmalla tavalla. Kouluttajatoiminnan haavoittuvuus on jo konkretisoitunut ja se alkaa jo aiheuttaa katkoksia lentotoiminnassa", totesi Huhtinen.

FH_pilotti_2Lentäjien koulutukset ja kelpoisuuksien ylläpitäminen lääkärihelikopteritoiminnassa on elintärkeää sekä keskeinen toiminnan jatkuvuuden ja turvallisuuden tae. 

Kouluttamisen keskeytyessä lentäjien lentokelpoisuudet vanhenevat nopeasti, jolloin seurauksena on lentotoiminnan häiriöiden lisääntyminen sekä ajallinen piteneminen.

"Toistaiseksi lentotoiminnassa on ollut satunnaisia katkoksia tarvittavien kelpoisuuksien ylläpidon vaikeutumisen seurauksena. Emme ole voineet toteuttaa kaikkia koulutuksia ja tarkastuksia vaaditussa aikataulussa. Niiden viivästymisestä on tullut häiriöitä lentotoimintaan", täsmensi Huhtinen.

FH20_TKU_1Lääkäri- ja lääkintähelikoptereiden lentotoiminta siirtyy kokonaan FinnHEMSin omaksi tuotannoksi helmikuussa 2022. Valtakunnallista lentotoimintaa kaikissa tukikohdissa operoi tytäryhtiö FinnHEMS Lentopalvelut Oy. Kyseessä on FinnHEMSin entinen tytäryhtiö Skärgårdshavets Helikoptertjänst (SHT), jonka nimi muuttui FinnHEMS Lentopalvelut Oy:ksi 31. maaliskuuta 2021.

FinnHEMsin lääkärihelikopteritukikohdat sijaitsevat Vantaalla, Turussa, Tampereella, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä. Uusin tukikohta avautui Seinäjoella 10. lokakuuta. Sen myötä lääkäri- tai lääkintähelikopterit tavoittavat jo noin 80 prosenttia suomalaisista noin puolen tunnin kuluttua hälytyksestä. MH

Päivitys kello 22.08: Korjattu Seinäjoen tukikohta jo avautuneeksi.

Lue myös: