Hawkien paluumuutto lisää lentotoimintaa Jyväskylän seudulla

MLU_HW_1Ilmavoimien Hawk-harjoituskoneilla annettavan lentokoulutuksen siirtyminen Kauhavalta Tikkakoskelle vuoden 2015 alusta lisää lentotoimintaa Jyväskylän seudulla. Lentotoiminnassa tapahtuvan merkittävän kasvun vuoksi Puolustusvoimat ja Finavia Oyj hakevat muutosta Jyväskylän lentoaseman toimintaa koskevaan ympäristölupaan.

Jyväskylän lentoaseman nykyinen ympäristölupa perustuu tietoihin, jotka muuttuvat vuoden vaihteessa. Vuonna 2011 sotilasilmailun lento-operaatiomäärä oli Jyväskylän lentoasemalla kaikkiaan noin 18 000. Ilmavoimien suunnitelmien mukaan Hawk-harjoituskoneilla tullaan lentämään noin 12 000 lento-operaatiota vuonna 2016. Lisäksi Tikkakoskella annetaan jatkossakin ilmavoimien Vinka-alkeislentokoulutus, mikä tarkoittaa noin 15 000 lento-operaatiota vuoden aikana.

Ilmailun ympäristövaikutuksia arvioitaessa erillisiksi lento-operaatioiksi luetaan sekä lentoonlähtö että laskeutuminen. Käytännössä yksi lentotehtävä voi sisältää useita lento-operaatioita. 

MLU_HW_4Jyväskylän lentokenttä toimii myös F/A-18 Hornet-monitoimihävittäjien tukeutumispaikkana sota- ja lentotoimintaharjoitusten aikana. Myös lentotoimintaharjoitukset lisääntyvät tulevaisuudessa Jyväskylän kentällä. 

"Ilmavoimissa ympäristönäkökulma on huomioitu suunnittelun alusta alkaen", sanoo Ilmavoimien ympäristöylitarkastaja Teemu Pasanen.

Jyväskylän lentoasemasta on tulossa Suomen sotilasilmailun lentokoulutuksen tärkein tukikohta ja siksi lentotoiminta on vilkasta. Ilmatilan käytön ja lentomenetelmien suunnittelu ovat avainasemassa myös ympäristöhaittojen hallinnassa.

Puolustusvoimien osalta ympäristöluvan muutoshakemuksen piiriin kuuluvat myös laivueen asematasoilla tapahtuvat lentokoneiden käyttöhuolto ja tankkaustoiminta. Vaikka toiminta asematasoilla lisääntyykin, ympäristövaikutukset eivät merkittävästi lisäänny. Lentokoneiden jäänestoaineiden käytön väheneminen jopa hieman pienentää vaikutuksia pintavesiin. Myös asematasojen rakenteiden kunnostuksen yhteydessä parannetaan ympäristönsuojelun tasoa.


Lentotoiminnassa käytetään melua vähentäviä menetelmiä

Hawk-harjoituskoneista ja niiden lentotoiminnasta on Tikkakoskella pitkäaikaista kokemusta jo entuudestaan. Vuosina 1990 - 2000 Jyväskylän seudun yllä nähtiin ja kuultiin säännöllisesti sotilassuihkukoneita, kun Hawk-kalustoa oli edellisen kerran sijoitettuna Tikkakoskelle. Tuolloin tukikohdasta operoitiin myös Mig-torjuntahävittäjillä.

Hawk_Mk66_ilmavoimatHawkien paluun myötä Ilmavoimien suihkukalustolla tapahtuva lentotoiminta on jälleen näkyvä ja kuuluva osa Tikkakoskea.  Lentokonemelualueen laajentuminen vuodenvaihteessa suuntautuu pääasiassa harvaan asutulle alueella.

"Sotilasilmailun aiheuttamalle yli 55 desibelin melulle altistuu Suomessa lentoasemien lähialueilla yhteensä noin 10 000 asukasta. Koko ilmailun kattava luku on 25 000 asukasta. Tie- sekä rautatiemelulle altistuu noin miljoona asukasta", vertaa ympäristöylitarkastaja Pasanen.

Vinkoilla tapahtuva alkeislentokoulutus tapahtuu jatkossakin Keski-Suomen yllä. Hawk-lentotoiminta suuntautuu puolestaan pääasiassa kauempana sijaitseville harjoitusalueille. Lentoaseman lähellä melu lisääntyy erityisesti kiitotien suunnassa kaakkoon ja luoteeseen.

"Vaikka melualue laajeneekin, melualueella asuvien ihmisten määrä kasvaa vain noin 50 asukkaalla", laskee ympäristöylitarkastaja Pasanen.

"Melualue ei ulotu Jyväskylän seudun suuriin taajamiin. Sotilasilmailun lisääntyminen havaitaan jatkossa toki melualueen ulkopuolellakin".

Sotilasilmailun päästöt ilmaan Jyväskylän lentoaseman lähialueella kasvavat Hawkien paluumuuton myötä.  

"Valtaosa näistä päästöistä tapahtuu ylemmissä ilmakerroksissa, jolloin niiden vaikutus ei kohdistu lentoaseman lähistön ilmanlaatuun maan pinnalla", tarkentaa ympäristöylitarkastaja Pasanen.

"On syytä muistaa, että Ilmavoimien lentotoiminnan kokonaispäästömäärä ei muutoksessa kuitenkaan lisäänny".