Helsinki jatkaa Malmin alueen kehittämistä - lentopaikan vuokrasopimus päättyy 2019

Malmin-lentoasema-ilmasta_5Helsingin kaupunki tiedottaa jatkavansa Malmin lentokentän alueen kehittämistä.  Nykyisin lentokentän operaattorina toimivalla Malmin lentokenttäyhdistys ry:llä on voimassa oleva maanvuokrasopimus vuoden 2019 loppuun saakka. Kaupunki ei enää antanut jatkoaikaa vuokrasopimukseen.

Finavian poistuttua lentoasemalta vuoden 2016 päätteeksi alueen vuokrasi Malmin lenttokenttäyhdistys. Sen vuokra-aika alkoi 1.1.2017 ja on ollut voimassa toistaiseksi, yhden kuukauden irtisanomisajalla. Jatkoaikaa tähän ei siis enää myönnetty.

Lentokenttäyhdistys oli hakenut kaupungilta maanvuokrasopimuksen jatkamista. Kaupunkiympäristön toimiala on 5.12.2018 tehnyt vuokra-ajan jatkamisesta kielteisen päätöksen ja irtisanonut vuokrasopimuksen päättymään 31.12.2019, joka oli myös alkuperäisen maanvuokrauspäätöksen takaraja.

Malmin lentokenttä on operaatiomääriltään Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä. Sieltä käsin toimii edelleen useita lentokouluja, joiden lisäksi kenttää käyttävät harraste- ja yleisilmailijat.

Kaupunki on myös vuokrannut tiloja ja maa-alueita useille toimijoille lentokentän alueella. Neuvottelut vuokralaisten kanssa käydään vuoden 2019 aikana. 

Liikenne- ja viestintäministeriö on jakanut tukirahaa useille Etelä-Suomen alueen lentopaikoille liikenne- ja viestintävaliokunnan antaman lausunnon seurauksena. Malmi on jäänyt jokaisella kierroksella ilman tukirahaa, kun lentokentän toiminnan on todettu päättyvän vuoden 2019 lopussa.


Helsinki: Uuden yleiskaavan merkittävin uusi asuinalue

Malmin lentokentän alueelle on määrä rakentaa vuosina 2020–2045 asuntoja kaiken kaikkiaan 25 000 asukkaalle. Suunnittelun pohjana on Helsingin yleiskaava (2016), jossa Malmin lentokenttä on kaupungin merkittävin uusi rakentamisalue.

Korkein hallinto-oikeus totesi 8.11.2018 ratkaisussaan Helsingin uudesta yleiskaavasta, ettei sitä ole syytä muuttaa Malmin lentokentän alueen osalta. Alueen kaavoitus voi ratkaisun perusteella jatkua.

Rakentaminen alkaa 2020-luvun alussa

Malmin lentokentän rakentaminen alkaa alueen eteläosasta, jonne suunnitellaan koteja noin 4500 asukkaalle. Ensimmäisenä rakennetaan Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden alueet. Asuntorakentaminen alkaa arviolta vuonna 2022 sekä esirakentaminen ja kunnallistekniset työt 2020-luvun alussa.