Huippuunsa viritetty Hornet houkuttaa varusmiehiä vastuullisiin tehtäviin

FAF_HN_1Suomessa varusmiehet palvelevat erittäin vaativissa tehtävissä ja erikoiskoulutusta lentoupseeriksi ja apumekaanikoksi annetaan Tikkakosken Ilmasotakoulussa. Ilmavoimien houkuttimena on huippuunsa viritetty MLU2-järjestelmäpäivityksen saanut McDonnell Douglas (Boeing) F/A-18 Hornet.

Tikkakosken Ilmasotakouluun on vuoden 2014 alussa keskitetty koko ilmavoimien erikoiskoulutus. Sen tärkeimpänä tehtävänä on antaa koulutusta ilmapuolustuksen palkatulle henkilöstölle sekä varusmiehille. Ilmasotakoulu on korkeakoulutasoinen sotilasopetuslaitos, joka kouluttaa varusmiehistä, reserviläisistä ja Puolustusvoimien henkilökunnasta osaajia rauhan-, kriisin- ja sodan ajan tehtäviin.

Hakuaika lentoreserviupseerikurssille ja lentotekniselle aliupseerikurssille päättyy 15. tammikuuta 2014.


Lentoreserviupseerikurssin kautta sotilaslentäjäksi

Lentoreserviupseerikurssilla perehdytään ensin perusteellisesti ilmailuteoriaan ja sovelletaan kaikki opittu heti käytäntöön. Kurssin lentopalveluskaudella annetaan noin 35 tunnin lentokoulutus Vinka-alkeiskoulukoneella. Samalla kokelaat saavat reservin upseerin johtajakoulutuksen.  

FAF_vinka_1Kokelaskaudella kurssilaiset jaetaan pienlentoryhmiin ja lentopalvelus voi alkaa. Simulaattorit ja ohjaamoharjoittelu tutustuttavat tulevat lentoupseerit lentämisen saloihin ja ”LEPA:n” alkuvaihe huipentuu oman opettajan kanssa Vinkalla tehtävään ensimmäiseen koululentoon.

Lentokoulutuksen lopuksi osaaminen testataan tyyppitarkastuslennolla. Kun ”lentäjän inssin” suorittaa hyväksytysti, pääsee ensimmäisen kerran lentämään yksin.

Lentoreserviupseerikurssin varusmiesten koulutuksen erityispiirteisiin liittyy mahdollisuus tutustua lentävien kadettien koulutukseen Hawk-suihkuharjoituskoneen kyydissä sekä viikon mittainen laskuvarjohyppykurssi Utin Jääkärirykmentissä

Kaikkiaan 347 vuorokautta kestävälle LentoRUK:n kurssille valitaan vuosittain noin 35 oppilasta. Kurssin jälkeen voi hakeutua Maanpuolustuskorkeakouluun kadettikurssin ohjaajalinjalle ja kouluttautua edelleen Ilmavoimien, Maavoimien tai Rajavartiolaitoksen lentäjiksi. Maanpuolustuskorkeakouluun ohjaajalinjalle valitaan vuosittain 16–18 kurssilaista.

Lentoreserviupseerikurssin suorittaminen on siis todellinen portti taivaalle ja arvostettuun ammattiin.


Lentotekniseltä kurssilta lentokonemekaanikon uralle

FAF_HN_3Lentotekninen aliupseerikurssi tarjoaa haastavan ja monipuolisen mahdollisuuden varusmiespalveluksen suorittamiseen tekniikasta ja lentokoneista kiinnostuneille.  Kurssin aikana opitaan huoltamaan esimerkiksi Ilmavoimien lentokoneita tai Maavoimien helikoptereita, myös sodan ajan tilannetta simuloivissa tukikohtaolosuhteissa.

Aliupseerikurssin jälkeen oppilaat ylennetään alikersanteiksi, ja he matkaavat käytännön harjoitteluun johonkin Ilmavoimien, Maavoimien tai Rajavartiolaitoksen lentävään yksikköön.

 Kurssin parasta antia on varmasti se, että apumekaanikkoina työskentelevät varusmiehet toimivat monipuolisesti käytännön lentotekniikan parissa sekä osallistuvat hävittäjien tai helikoptereiden päivittäiseen huoltamiseen yhdessä henkilökunnan kanssa.

 Intin jälkeen myös ura Ilmavoimissa tai Maavoimissa on tarjolla, sillä lentoteknisen koulutuksen saaneilla on tilaisuus hakea suoraan avoinna olevia lentoteknisiä aliupseerin virkoja. Jatkokoulutuksesta kiinnostuneet voivat pyrkiä Maanpuolustuskorkeakouluun upseerikoulutukseen lentotekniselle opintosuunnalle.

FAF_HN_2Lentoteknisestä kurssista on hyötyä myös siviilissä, kuten teknisen alan opinnoissa sekä työelämässä. Esimerkiksi ilmailualan työnantajat arvostavat Ilmavoimien antamaa käytännön läheistä koulutusta ja mahdollisuutta työskennellä monipuolisissa ammattitehtävissä jo koulutuksen aikana. 

Lentoteknisen linjan 347 vuorokautta kestävälle kurssille valitaan vuosittain 130 oppilasta. Jatkokoulutuksesta kiinnostuneet voivat pyrkiä Maanpuolustuskorkeakouluun upseerikoulutukseen lentotekniselle opintosuunnalle.

Hakemus Lentoreserviupseerikurssille

Hakemus Lentotekniselle aliupseerikurssille

Lue myös:
Artikkeli: Kohti lentokoulutusyhteistyötä