Hyvinkään turmakoneen lentäjä sai sairaskohtauksen - experimental-koneessa ei teknistä vikaa

OHXRV_turma_3Hyvinkäällä 27. syyskuuta 2021 tapahtuneen Vans RV-8 (OH-XRV) experimental-koneen kuolemaan johtaneen lentoturman tutkinta on edennyt. Ohjaajan on todettu saaneen lennon aikana sairauskohtaisen. Itse lentokoneesta ei löytynyt teknistä vikaa. OTKES on perehtynyt myös yhtäläisyyksiin Vampulassa vuonna 2016 tapahtuneen lentoturman osalta.

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinta Hyvinkään lentokentällä 27.9.2021 tapahtuneesta lento-onnettomuudesta, jossa experimental-lentokone syöksyi maahan kertauskoululennon maaliinlaskun yhteydessä on edennyt. Onnettomuudessa menehtyi yksi henkilö ja toinen loukkaantui vakavasti.

 OHXRV_turma_4Tähän mennessä tehtyjen tutkintatoimien valossa voidaan sulkea pois koneen tekninen vika onnettomuuden aiheuttajana.

"Kone vaikuttaa toimineen kuten pitääkin. Vaikka runko oli vaurioitunut merkittävästi saatiin tutkinta suoritettua tarpeellisilta osin", kertoi OTKESin erikoistutkija Juho Posio Lentoposti.fi:lle.

Tutkinnassa on myös selvinnyt, että koneen ohjaaja sai lennon aikana sairaskohtauksen. Hyvinkään tapauksen osalta menehtyneen lentäjän sairaskohtausta ei kommentoida tässä vaiheessa tarkemmin.

OTKES on tutkinnassaan perehtynyt myös mahdollisiin yhtäläisyyksiin vuonna 2016 Vampulassa tapahtuneen kuolemaan johtaneen turman kanssa. Tuolloin lentäjä menehtyi lennon aikana saamaansa sairaskohtaukseen laskeutumisen jälkeen. Lentäjän terveys oli keskeisessä roolissa kyseisessä lentoturmassa.

Onnettomuustutkintakeskus on tehnyt kuulemisia ja kerännyt asiakirjoja. Seuraavaksi tutkinta jatkuu analyysin teolla.

"Analyysin tekevät tutkintaryhmän jäsenet. Käytännössä se toteutetaan faktojen keräämisen jälkeen rakennettavalla tapahtumaverkolla, jossa selvitetään mitkä asiat vaikuttivat onnettomuuden syntyyn ja linkittyivät toisiinsa. Näin saadaan selvitettyä tapahtumaketju, jonka perusteella tehdään johtopäätökset ja mahdolliset turvallisuusvuositukset", jatkoi Posio.

Vaikka onnettomuustutkijoilla ei ole käytettävissään ns. ensikäden tietoja tapahtumista on käytettävissä ollut muita havaintoja ja keinoja. Lentoturmasta selvinnyt lennonopettaja on kertonut, ettei muista itse onnettomuudesta mitään saamansa kovan iskun seurauksena.

Posion mukaan tapauksella oli muutamia silminnäkijöitä, jotka olivat ilmailijoita ja ohikulkijoita. Videomateriaalia tapauksesta ei ollut tallentunut silminnäkijöiden laitteisiin tai valvontakameroihin.

Tutkinta valmistuu arviolta loppukeväästä 2022, jolloin Onnettomuustutkintakeskus julkaisee tutkintaselostuksen.

Otkes_1Vuonna 2017 OTKES totesi ilmailun turvallisuusjohtamisen jääneen jälkeen terveydentilan kokonaisarvioinnin osalta. Lausunnon taustalla oli Vampulan lentopaikalla 24. syyskuuta 2016 tapahtunut pienlentokone-onnettomuus, jossa ohjaaja oli saanut sydänkohtauksen lennon aikana.

Tuolloin OTKES mm. suositti EASA:lle ilmailulääkärien riskienhallinnan osaamisen parantamista ilmailulääketieteellisessä päätöksenteossa. Toimen tavoitteena oli estää tilanne, jossa lentäjä menettäisi toimintakykynsä kesken lennon. Liikenne- ja viestintäministeriölle suositettiin hanketta, joka yhdenmukaistaisi terveydentilaan liittyvän ilmoitusvelvollisuuden maantieliikenteen ja ilmailun välillä osana lentoturvallisuuden parantamista. Molemmat näistä suosituksista on toteutettu.

OTKES suositti myös, että kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO sisällyttäisi ilmailulääketieteelliseen käsikirjaan sellaisen riskienhallintamallin, jota voidaan käyttää ilmailulääketieteellisessä päätöksenteossa arvioitaessa lentäjien riskiä, joilla on ollut toistuva sydäninfarkti. Näiltä osin toteutus on edelleen kesken. MH

Lue myös: