ICAO:n CAAF/3 -konferenssissa sopu kestävien lentopolttoaineiden käytön lisäämisestä

ICAO_CAAF3Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n korkean tason CAAF/3 -konferenssissa (Conference on Aviation and Alternative Fuels) Dubaissa hyväksyttiin ehdotus, joka vie ilmailualaa maailmanlaajuisesti kohti puhtaamman energian käyttöä. ICAO:n tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä.

CAAF/3 -konferenssi hyväksyi ICAO:n ehdotuksen maailmanlaajuiseksi viitekehykseksi kestäville lentopolttoaineille (SAF, Sustainable Aviation Fuel), vähähiiliselle lentopolttoaineelle (LCAF, Lower Carbon Aviation Fuel) sekä muille puhtaammille energiamuodoille.

ICAO:n jäsenvaltiot ovat sopineet pyrkivänsä saavuttamaan yhteisen maailmanlaajuisen tavoitteen CO2-päästöjen vähentämiseksi kansainvälisessä ilmailussa viidellä prosentilla vuoteen 2030 mennessä verrattuna siihen, ettei puhtaampia energia muotoja käytettäisi lainkaan.

Päätös on merkittävä lentoliikenteen päästöjen vähentämiseksi ja edesauttaa investointeja kestävien polttoaineiden kehittämiseen, valmistukseen ja käyttöönottoon.

"Tavoitteena on helpottaa SAF:n, LCAF:n ja muiden ilmailun puhtaampien energiamuotojen kehittämistä ja käyttöönoton laajentamista maailmanlaajuisesti lisäämällä johdonmukaisuutta ja ennustettavuutta kaikille sidosryhmille", sanoi ICAO:n neuvoston puheenjohtaja Salvatore Sciacchitano.

Keskeisiä elementtejä ovat myös kollektiivisuus visiosta puhtaaseen energiaan siirtymisestä, yhdenmukaistetut sääntelyperustat, täytäntöönpanon tukeminen ja rahoitusmallit, jotka eivät jätä mitään jäsenvaltioita tavoitteen ulkopuolelle. Aloite toisi yhteen siis myös rahoittajat ja rahoitusta tarvitsevat tahot.  

Yhteisen tavoitteen saavuttamisessa huomioidaan jäsenvaltioiden erityisolosuhteet ja valmiudet kyvystä osallistua tavoitteen saavuttamiseen omin kansallisten aikataulujen puitteissa ilman erityisiä asetettuja velvoitteita päästöjen vähentämistavoitteiden muodossa.

"Nettonollapäästöjen saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä vaatii merkittäviä ja jatkuvia investointeja sekä rahoitusta tulevina vuosikymmeninä. Meidän on myös varmistettava luotettava ja kohtuullinen tuki sekä valmiuksien kehittäminen niille valtioille, joilla on erityistarpeita. Ne ovat riippuvaisia siitä suoriutuakseen omasta osuudestaan", sanoi ICAO:n pääsihteeri Juan Carlos Salazar.

ICAO_HQ_entranceSeuraavaksi ICAO:n neuvosto käsittelee CAAF/3 -konferenssin tulokset ja yleiskokous puolestaan päättää visiosta syksyllä 2025.

EU:ssa on jo aiemmin sovittu toimista kestävien lentopolttoaineiden lisäämiseksi lentoliikenteessä. ReFuel Aviation -asetus velvoittaa EU:ssa polttoainetuottajia kestävien polttoaineiden jakeluun lentokentillä. Kansainväliset tavoitteet kestävien lentopolttoaineiden, vähähiilisten lentopolttoaineiden ja muiden puhtaampien energialähteiden lisäämiseksi vuoteen 2050 mennessä vievät toimintaympäristöä tasapuolisempaan suuntaan.

Lue myös: