Ilmailuliitto perustaa ympäristötyöryhmän

Malmi_traffic_1Suomen Ilmailuliitto perustaa ympäristötyöryhmän, joka toimii asiantuntijana aiheeseen liittyvissä asioissa. Harrasteilmailussa on yhä enemmän otettava huomioon ympäristönäkökulma ja kenttien lähistön asukkaat. Työryhmä toimiikin apuna myös lentopaikkojen ympäristölupa-asioissa.

Ilmailuliitto rakentaa oman ympäristöohjelman yhteistyössä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kanssa. Tarkoituksena on luoda menettelytavat ympäristöasioiden seuraamiselle ja huomioimiselle harrasteilmailussa.

Ohjelman yhtenä tavoitteena on tarjota apuväline lentopaikoille ja ilmailukerhoille kunnallisten tai alueellisten ympäristölupa-asioiden käsittelyprosesseihin.

sillogoVapaaehtoispohjalla toimiva Ilmailuliiton ympäristötyöryhmä koostuu kolmesta viiteen asiantuntijasta. Vetäjänä toimii Ilmailuliiton ympäristöasioista vastaava hallituksen jäsen. Työhön osallistuvat liitosta myös toiminnanjohtaja Timo Latikka ja sihteerinä lajipäällikkö Jari Lehti.

Ympäristötyöryhmä aloittaa 8. syyskuuta aluksi määräaikaisena ja sen toimikausi jatkuu aluksi vuoden 2014 loppuun asti.

Suomen Ilmailuliitto hakee parhaillaan asiantuntijoita pian aloittavaan ympäristötyöryhmään. Hakuaika päättyy 13. syyskuuta 2013.