Ilotulitteita ei saa käyttää lentoasemien ja -paikkojen läheisyydessä - eikä kuljettaa matkatavaroissa

approachIlotulitteiden ampumista lentoasemin ja lentopaikkojen läheisyydessä tulee välttää.  Osa ilotulitteista voi nousta hyvinkin korkealle ja liian lähelle joutuessaan haitata laskeutuvan tai nousevan lennon turvallisuutta. Ilotulite voi hetkellisesi myös sokaista lentäjän ja häiritä keskittymistä. Uudenvuoden viettoon suuntaavien on myös hyvä muistaa ettei ilotulitteita saa kuljettaa matkustajalennoilla ruumaan menevässä matkalaukussa eikä myöskään käsimatkatavarana.

Traficom muistuttaa, että lentoasemilla tai lentopaikoilla ei saa ampua ilotulitteita ja ilotulitteiden käyttöäkin niiden läheisyydessä tulee välttää erityisesti kiitoteiden suuntaisilla alueilla. Ilotulitteen ja lentokoneen kohtaaminen voi olla riski lentoonlähdön ja laskeutumisen aikana.

Matalalla lentäviä ilma-aluksia voi olla myös lentokenttien ja lentopaikkojen ulkopuolella. Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi FinnHEMSin lääkärihelikopterit sekä Rajavartiolaitoksen ja Utin jääkärirykmentin helikopterit.

Myös lentoasemien ja lentopaikkojen läheisyydessä tulee harkita tarkkaan, onko ilotulitteiden käyttö turvallista. Ilmailulain mukaan toiminta, joka aiheuttaa lentoliikenteelle vaaraa tai häiritsee lentoliikenteen sujuvuutta, on kielletty.

"Lentohenkilökunnan tehtävä on varmistaa lennon turvallisuus kaikkina hetkinä. Lentäjä voi hetkellisesti sokaistua tai säikähtää ilotulitetta, mikä vaikeuttaa lentäjän keskittymistä. Kun lennetään matalalla, lentäjän pimeänäkökyvyn säilyminen on välttämätöntä. Pahimmillaan esimerkiksi kriittinen pelastusoperaatio voi keskeytyä ja avunsaanti viivästyä", sanoi Traficomin ylitarkastaja Veli-Matti Sääskilahti.

Ilotulitteiden käyttö on rajoitettu UAS-ilmatilavyöhykkeellä A ja UAS-ilmatilavyöhykkeellä A ja UAS-ilmatilavyöhykkeellä B ilotulitteiden käyttöä tulee välttää erityisesti kiitoteiden suuntaisilla alueilla. Lisäksi helikopterilentopaikkojen suojaksi perustetulla UAS-ilmatilavyöhykkeellä ilotulitteiden käyttö on kielletty.

Myös dronelennättäjien kannattaa harkita lennätyspaikat tarkkaan, kun normaalien ilmatilarajoitusten lisäksi alailmatilassa saattaa olla paljon ilotulitteita. Pyrotuotteen ja dronen kohtaaminen voi johtaa dronen hallinnan menetykseen ja sitä kautta aiheuttaa vaaraa myös kolmannelle osapuolelle.

Ilotulitteiden ampumiseen liittyviä rajoituksia ja kieltoja lentoasemien sekä lentopaikkojen ympäristössä voi tarkastella Traficomin ilmatilasovelluksen sekä Flyk:n ilmailukarttasovelluksen avulla.

Traficom on saanut vuosittain muutamia turvallisuuspoikkeamailmoituksia ilma-aluksen ja ilotulitteen kohtaamisesta. Määrä on kuitenkin vähäinen verrattuna esimerkiksi lentoliikennettä kohtaan suunnattuihin laserhäirintätapauksiin verrattuna.

Ilotulitteiden käyttöä on saatettu rajata kaupunkialueille myös muista kuin lentoturvallisuuteen liittyvistä syistä. Esimerkiksi Helsingin alueella on useita laajoja ja yksittäisiä alueita, joissa ilotulitteiden käyttö on kielletty 31.12. kello 18.00 – 1.1. kello 2.00 välisenä aikana. Aluelistauksen voi tarkistaa Helsingin pelastuslaitoksen tiedotteesta. Kyseinen kielto ja sen tuomat rajoitukset perustuvat pelastusjohtajan päätökseen.

Ilotulitteiden käytön kieltämisellä määritellyillä alueilla pyritään parantamaan alueelle kokoontuvien ihmisten kokonaisturvallisuutta sekä vähentämään ihmisille, rakennuksille ja muulle omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja. Tavoitteena on myös vähentää ilotulitteista aiheutuvien muiden haittojen, kuten melun, savun sekä jätteiden määrää, ja siten parantaa yleistä viihtyvyyttä ja siisteyttä.


Lentomatkustaja ei saa kuljettaa ilotulitteita matkustajalentokoneessa


Lentomatkustajien puolestaan tulee muistaa ettei ilotulitteita tai tähtisädetikkuja voi ottaa lentokoneeseen mukaan ollenkaan. Ei käsimatkatavarana, eikä ruumaan menevässä matkalaukussa. Mahdolliset ilotulitehankinnat tuleekin tehdä vasta matkakohteessa.