Itämeren siviili- ja sotilasilmailutoimijat Suomessa - aiheena mm. transponderittomat sotilaskoneet

trafi_logoItämeren valtioiden ilmailuviranomaiset sekä ilmailun siviili- ja sotilastoimijat tapasivat torstaina 2. heinäkuuta Suomessa. Kokous oli ensimmäinen kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n perustaman Itämeri-työryhmän tapaaminen. Tavoitteena on alueen kansainvälisen ilmatilan lentoturvallisuuden kehittäminen liikennemäärien lisääntyessä.

Kokouksessa keskusteltiin teknisistä ja operatiivisista ratkaisuista, joilla varmistetaan lentoturvallisuuden säilyminen korkealla tasolla Itämeren alueella myös tulevaisuudessa. Asialistalla olivat mm. ilman toisiotutkavastaajaa eli transponderia kansainvälisessä ilmatilassa lentävät sotilaskoneet

Helsinki-Vantaan lentoaseman Hilton-hotellissa järjestetyssä kokouksessa olivat edustettuina kaikki Itämeren valtiot mukaanlukien Venäjä, joka oli mukana isolla siviilitoimijoiden delegaatiolla. Muita mukana olleita toimijoita olivat mm. EASA ja Nato.

”Työ on vasta alussa, mutta tulemme käymään läpi, minkä tyyppisissä tapauksissa lentoturvallisuus tyypillisesti saattaisi alentua. Näihin sitten mietitään yhdessä mahdollisia ratkaisuja, keskittyen nimenomaan Itämeren tilanteeseen. Trafi, LVM, ja Finavia ovat vahvasti sitoutuneet edistämään tämän työryhmän toimintaa”, kertoo kokouksen puheenjohtaja Kari Siekkinen Trafista. 

"Tavoitteena on mm. tiedonkulun, lentosuunnitelmien ja ennustettavuuden parantaminen. Keskustelut käytiin rakentavassa hengessä lentoturvallisuuden parantamiseksi. Kyseessä ei ole poliittinen ohjelma", täsmentää Siekkinen Lentoposti.fi:lle.

Mahdollisina turvallisuutta parantavina ratkaisuina kokouksessa nousivat esiin esimerkiksi tietojen vaihtoon ja ennen kaikkea lennonjohtojen väliseen koordinointiin liittyvät menettelyt. Myös lentosuunnitelmien välittäminen, mahdolliset muutokset reittiverkostoissa ja tarpeettoman lentämisen ilman transponderia välttäminen, olivat esillä.

Liikenteen lisääntyessä alueella nämä toimenpiteet parantaisivat turvallisuutta entisestäänkin. Työryhmä toimii ICAOn alaisuudessa ja kehittää paikallisia ratkaisuja Itämeren alueen haasteisiin. Saatuja kokemuksia voidaan tarvittaessa myöhemmin hyödyntää muokattaessa maailmanlaajuisia käytäntöjä sotilaskoneiden toiminnan ja siviililiikenteen yhteensovittamiseksi.

”Vastaavanlaisia haasteita on myös muualla, ei ainoastaan Itämerellä. Kansainvälisessä ilmatilassa lentävät sotilaskoneet eivät riko mitään sääntöjä lentäessään "pimeinä" eli ilman transponderia. Valtioiden tulee varmistaa, että näin lentävät sotilaskoneet eivät aiheuta vaaraa siviilikoneille. Nyt yritämme etsiä tälle toiminnalle yhteisiä käytäntöjä. "Pimeä" lentokaan ei aiheuta erityistä vaaraa, jos tieto siitä on koordinoidusti välitetty alueen lennonjohdoille.” tarkentaa Siekkinen.

Työryhmän seuraava kokous pidetään syksyllä 2015.

Lue myös: