EASA:n työryhmä aloittaa miehittämättömän ilmailun lentoliikenteelle aiheuttamien riskien arvioinnin

RPAS_trafi_1Euroopan lentoturvallisuus virasto EASA perustu työryhmän arvioimaan riskejä miehittimättömien ilma-alusten yhteentörmäyksestä lentokoneiden kanssa. Asiaa selvitetään suurten liikennekoneiden lisäksi myös yleisilmailun ja helikopteritoiminnan kannalta.

Työryhmän on määrä käydä läpi kaikki merkittävät EASA:n jäsenmaiden tapaukset miehittämättömän ilmailun aiheuttamista vaaratilanteista perinteiselle lentoliikenteelle.

Olemassa olevat tutkimukset RPAS/UAS -laitteiden ja ilma-alusten välisistä törmäyksistä analysoidaan ja selvitetään lentokoneiden haavoittuvien osien kuten tuulilasien, moottoreiden ja rungon kestävyyttä liikennekoneiden, yleisilmailukoneiden ja helikoptereiden osalta.

Työryhmä saattaa tehdä myös lisätutkimuksia ja suorittaa todellisia kokeita lentokoneiden tuulilasien osalta.

EASA_Drone_rules_closeEASA:n työryhmään jäsenistöön tulee kuulumaan edustaja myös mm. lentokoneiden moottorivalmistajilta. Työryhmä tulee konsultoimaan kaikkia Euroopan jäsenvaltioita ja muita ossapuolia kuten ulkomaalaisia viranomaisia. Työn tulokset on määrä julkistaa heinäkuun lopussa.

Euroopan laajuista sääntelyä miehittämättömän ilmailun osalta kehitetään parhaillaan EASA:ssa.

Yhteentörmäyksiä on pyritty minimoimaan mm. suunnitelmilla VLOS (Visual Line Of Sight) -vaatimuksesta, jonka mukaan RPAS-laitteeseen on oltava näköyhteys. Muut toimintaa rajoittavat sääntelyn keinot oat mm. lennättämisen salliminen alle 150 metrin korkeuksilla sekä erilaiset geofenching eli maantieteelliseen sijaintiin perustuvat ohjelmoidut rajoitukset.

Mahdollista RPAS-laitteiden operointia lentokenttien läheisyydessä voitaisiin rajoittaa erillisellä lupamenettelyllä, jonka tekisi kansallinen ilmailuviranomainen oman riskianalyysinsa perusteella.

Suomen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi päivittää parhaillaan kansallista miehittämätöntä ilmailua koskevaa säännöstä. Päivitetyn määräyksen on tarkoitus tulla voimaan lokakuussa 2016. Määräysmuutoksen tavoitteena on säilyttää saavutettu turvallisuustaso.

Trafin odotetaan lisäksi julkaisevan myös uuden RPAS-mobiilisovelluksen heinä-elokuussa 2016.

Lue myös: