Karjalan lennosto sai uuden komentajan

Eversti_Jari_MikkonenPuolustusvoimain komentaja on määrännyt eversti Jari Mikkosen Karjalan lennoston komentajaksi 1. syyskuuta 2015 lukien. Uudet johtajat sai myös Ilmasotakoulun koulutuskeskus ja Lapin lennoston 11. Hävittäjälaivue.

Karjalan lennoston komentajaksi määrätty eversti Mikkonen on palvellut ilmavoimien suunnittelupäällikkönä suunnitteluosastolla Ilmavoimien esikunnassa heinäkuusta 2012.

Ilmavoimien mukaan hän on aiemmin palvellut muun muassa erityistehtävässä ja osastoesiupseerina Pääesikunnassa, Ilmavoimien operaatiopäällikkönä, osastopäällikkönä ja apulaisosastopäällikkönä ilmavoimien esikunnassa sekä laivueen komentajana Karjalan lennostossa.

Eversti Mikkonen suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2000 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2011.

Uudet johtajat myös Ilmasotakoululle ja 11. Hävittäjälaivueelle

Everstiluutnantti Tuukka Karjalainen on määrätty koulutuskeskuksen johtajaksi Ilmasotakouluun. Hän palvelee tällä hetkellä operaatiopäällikkönä Lapin lennoston esikunnassa.

Everstiluutnantti Sami Puuperä on määrätty 11. Hävittäjälentolaivueen komentajaksi Lapin lennostoon. Hän palvelee tällä hetkellä operatiivisen suunnittelun- ja järjestelysektorin johtajana operatiivisella osastolla Ilmavoimien esikunnassa.