Kimmo Viertola ja Hanna Hiidenpalo uusina jäseninä Finnairin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan

A321ER_10Finnairin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on nimetty osastopäällikkö ja ylijohtaja Kimmo Viertola, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta, sijoitusjohtaja Timo Sallinen Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmasta ja sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elosta. Sallinen oli mukana nimitystoimikunnassa myös edelliskaudella.

Finnairin vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osakkeenomistajien nimitystoimikunta on pysyvä elin yhtiön hallinnossa ja se koostuu kolmesta vuosittain nimettävästä jäsenestä.

Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana. Hallituksen puheenjohtaja ei ole nimitystoimikunnan jäsen eikä hänellä ole äänivaltaa. Hänellä on kuitenkin oikeus osallistua nimitystoimikunnan kokouksiin ja saada näihin kokouksiin liittyvät materiaalit. 

Nimeämiseen oikeutetut yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon kesäkuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella.

Hallituksen puheenjohtaja pyytää näin määräytyvän osakeomistuksen mukaisesti kolmea suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

 Nyt valittu nimitystoimikunta toimittaa 31. tammikuuta 2024 mennessä yhtiön hallitukselle ehdotuksensa esitettäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Lue myös: