Kolme puolustushaaraa ja USA:n merijalkaväki ADEX 1/23 -ilmapuolustusharjoitukseen Lohtajalle 16.-25.5.

Lohtaja14_6_nasams_net_puolustusvoimatSuomessa Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella järjestetään 16.–25. toukokuuta 2023 kansainvälinen ADEX 1/23 -ilmapuolustusharjoitus. Kaksivaiheisessa harjoituksessa on mukana Maavoimat, Merivoimat ja Ilmavoimat sekä toukokuun alussa Suomeen saapunut Yhdysvaltain merijalkaväen ilmatorjuntaosasto (Low Altitude Air Defense Detachment).

ADEX 1/23 -ilmapuolustusharjoituksen (Air Defense Exercise) ampumavaiheessa 16.–20. toukokuuta toteutetaan kovapanosammunnat ilmatorjunta-aseilla sekä laivatykistöllä. Tämän jälkeen harjoitus etenee  21.–25. toukokuuta toteutettavaan ilmaoperaatioiden torjuntavaiheeseen. Harjoituksen johtaa ilmatorjunnan tarkastaja, eversti Mikko Mäntynen.

kokonaisturvallisuus_3Harjoitukseen on varattu laajasti ilmatilaa ammuntoja, ilmamaalitoimintaa sekä miehittämättömien ilma-alusten toimintaa varten. Ilmatilavaraukset yltävät 3000 jalan korkeudesta aina lentopinnalle 600 saakka. ADEX-harjoitukseen liittyvää lentotoimintaa tapahtuu myös ilmatilavarausten osa-alueiden alapuolella valvomattomassa ilmatilassa.

Harjoitustoiminta rajoittaa myös kaupallista lentoliikennettä  reitti-, korkeus- tai aikarajoituksilla ja vaikuttaa erityisesti Kokkola-Pietarsaaren lentoihin.

ADEX123_Pohjanmaa_1Ilmapuolustusharjoitukseen osallistuu noin 1 500 taistelijaa maa-, meri- ja ilmavoimista. Kotimaisten joukkojen lisäksi harjoitukseen osallistuu merijalkaväen joukko Yhdysvalloista, joka osallistuu ADEX-harjoituksen lisäksi Suomessa myös Merivoimien rannikkojoukkojen Atrain 23 -pääsotaharjoitukseen.

ADEX 1/23 -harjoituksessa on mukana noin 350 ajoneuvoa, noin 20 lentokonetta sekä kaksi helikopteria, kolme Merivoimien alusta sekä Maa- ja Ilmavoimien lennokkikalustoa.

Harjoituksen tavoitteena on parantaa reserviläisten, varusmiesten sekä henkilökunnan osaamista ilmatorjunnan sekä ilmapuolustuksen eri tehtävissä operatiiviseen tehtävään harjaantumiseksi. Harjoitus on 1/23-saapumiserän ilmatorjuntajoukkojen tärkein harjoitus.

Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on jatkaa ilmatorjunnan yhteensopivuuden kehittämistä Nato-liittolaisten ja kumppanimaiden kanssa.

Ilmapuolustusharjoituksia on järjestetty Lohtajan Vattajanniemellä jo yli 70 vuotta. MH

Lue myös: