Kolmen valtion tarkastusryhmän kohdealueella myös Lapin lennosto

HN_noseKanada johtaa monikansallisen ETYJ:n Wienin asiakirjan 2011 mukaisen luottamusta ja turvallisuutta lisäävän tarkastuksen Suomessa 22.–25. marraskuuta. Tarkastettavaksi määritetty alue käsittää Jääkäriprikaatin, Lapin lennoston ja Rovajärven harjoitusalueen.

Harjoitusalueella on parhaillaan käynnissä maavoimien vaikuttamisharjoitus MVH16.

Tarkastus- ja arviointiryhmään kuuluu kaksi kanadalaista, yksi norjalainen sekä yksi virolainen jäsen. Ryhmän johtajana on everstiluutnantti Francois Casault Kanadasta.

Suomen kolmihenkistä yhteysupseeriryhmää johtaa everstiluutnantti Harri Paldanius Maasotakoulusta.

Tarkastuksen tarkoituksena on todentaa, ettei tarkastettavaksi määritetyllä alueella ole käynnissä  sellaisia sotilaallisia toimintoja, joista olisi pitänyt Wienin asiakirjan mukaisesti ennalta ilmoittaa.