Lento- ja meripelastuspalvelun yhteistoimintaa ja vastuurajoja selkeytettiin

Raja_lento_H215_laskussa_pintapelastajaRajavartiolaitos, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja lennonvarmistuspalvelua Suomessa antava ANS Finland ovat allekirjoittaneet uuden kolmikantasopimuksen. Osapuolten välisen meripelastustointa ja lentopelastuspalvelua koskevan uuden yhteistoimintasopimuksen on määrä tehostaa yhteistoimintaa sekä selkeyttää toimijoiden välisiä vastuurajoja.

Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelulla tarkoitetaan toimenpiteitä hädässä, kadoksissa tai uhkaavan vaaran alaisena olevan tai onnettomuuteen joutuneen ilma-aluksen avustamiseksi ja paikantamiseksi sekä muita toimenpiteitä siinä mukana olevien ihmisten pelastustoimien käynnistämiseksi.

"Meillä on pitkät ja hyvin säilyneet perinteet yhteistoiminnasta. Sopimuksen päivittäminen kaikkien osapuolien kanssa sujui erittäin hyvässä hengessä ja joustavasti", kommentoi ANS Finlandia sopimusneuvotteluissa edustanut Mika Runsten.

atcc_2015_1Yhteistoiminnan tarkoituksena on taata etsintä- ja pelastustoimien saumaton yhteistyö meri- ja maa-alueella Suomen lentotiedotusalueen sisällä, sekä mahdollisimman tarkoituksenmukainen tietojen vaihto.

ANS Finlandilla on yleinen johtovastuu ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelusta siihen asti, kunnes onnettomuuteen joutunut ilma-alus on paikannettu ja yleinen johtovastuu on siirretty pelastusviranomaiselle. Operatiivista ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelua johtaa ja koordinoi Suomen lentopelastuskeskus (ARCC) Suomen etsintä- ja pelastusalueella.

Lue myös: