Vuodenvaihteen jälkeen englanti on ainoa ilmailukieli Suomen lentotiedotusalueella FL95 yläpuolella

atcc_2015_ACC_1Liikenne-ja viestintäministeriön päätöksellä Suomen lentotiedotusalueella lentopinnan 95 yläpuolella aluelennonjohdon käyttämällä radiotaajuudella ilmaliikennepalvelua tarjotaan vain englannin kielellä 1. tammikuuta 2018 alkaen. Sotilasilmailu voi erityistapauksissa käyttää myös suomen kieltä.

LVM:n tekemän päätöksen taustalla on yhtenäinen kielivaatimus, joka edesauttaisi valtakunnan rajat ylittävän lennonvarmistuspalvelun tarjoamisen. Muutosta ministeriöltä haki toukokuussa 2017 Suomen lentotiedotusalueella lennonvarmistuspalveluja antava ANS Finland.

Suomi on osa pohjoiseurooppalaista toiminnallista NEFAB -ilmatilan lohkoa, jonka muiden valtioiden ylemmässä ilmatilassa on vaatimus englannin kielen yksinomaisesta käytöstä radiopuhelinliikenteessä. NEFABiin kuuluvat Suomen lisäksi Viro, Latvia ja Norja. Yhteistyö on läheistä myös Islannin sekä Ruotsin ja Tanskan FAB:in välillä.

Toisena perusteluna LVM:llä on kansainvälinen toimintaympäristö, jossa englanninkielisen fraseologian käyttäminen parantaa toimijoiden keskinäistä tilannetietoisuutta ja parantaa lentoturvallisuutta. Hätätilanteissa palvelua annettaessa voidaan kuitenkin käyttää suomen kieltä.

Suomen kielen vaatimus on mm. ollut este ulkomaisten toimijoiden antamalle lennonvarmistuspalvelulle Suomen alueella. Ministeriö sai esitykseen kahdeksan lausuntoa, joista kaksi vastusti sitä.

Esitystä kannattivat Finavia Oyj, Rajavartiolaitos, Ahvenanmaan maakunnan hallitus, puolustusministeriö, oikeusministeriö ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Suomen llmailuliitto ry ja Suomen Moottorilentäjien Liitto ry:n eivät kannattaneet esitystä.

Puolustushallinto ei vastustanut siirtymistä palvelukielenä englantiin, mutta edellytti, että
jatkossakin sotilasilmailulla on mahdollisuus käyttää operatiivisissa lennoissa ja hätätilanteissa suomen kieltä myös lentopinnan 95 yläpuolisessa ilmatilassa.

Asiaa käsiteltiin ilmatilan hallinnan neuvottelukunnassa. Joulukuussa 2017 kokoukseen osallistuivat myös harrasteilmailijoiden edustajat, joilla ei ollut huomautettavaa päätösluonnokseen.

Harraste-ja yleisilmailun tarpeet on huomioitu päätöksessä siten, että ilmaliikennepalvelu on englanninkielistä vain aluelennonjohdon taajuuksilla. Päätöksessä ei oteta kantaa
muilla kuin aluelennonjohdon taajuuksilla annettavaan ilmaliikennepalveluun.

Vastaava kielimuutos tehtiin Helsinki-Vantaan lentoaseman ilmatilassa jo lokakuussa. Sielläkin ainoa käytettävissä oleva ilmailukieli on 12. lokakuuta 2017 alkaen ollut englanti.