LVM asetti työryhmän arvioimaan maakuntien lentoliikenneyhteyksiä

Finnair_planesLiikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän arvioimaan Kokkolan, Joensuun, Kajaanin, Jyväskylän ja Kemin lentoliikenneyhteyksiä. Työryhmän tehtävänä on arvioida, miten lentoyhteydet voidaan turvata sekä selvittää myös kyseisten alueiden sitoutumisen oman alueensa lentoliikenteen tukemiseen.

Finnairin ja sen osaomistusyhtiö Norran operoimat markkinaehtoiset lennot Kokkolaan, Joensuuhun, Kajaaniin, Jyväskylään ja Kemiin loppuivat koronan yhteydessä tehtyjen lentojen vähennysten myötä. Yhteydet ovat olleet LVM:n mukaan heikosti kannattavia jo ennen koronaviruspandemiaa.

Työryhmän työssä huomioidaan valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu ja sen parlamentaarisessa ohjausryhmässä tehdyt linjaukset, joissa korostuu kestävä liikkuminen ja liikenneverkon kunnossapito. Kestävää liikkumista edistävät esimerkiksi matkaketjujen ja liikkumisen palveluiden kehittäminen koko Suomessa.

12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun yhteydessä tunnistetut kriteerit käydään nyt perustettavan työryhmän työssä läpi ja huomioidaan esimerkiksi nopeiden raideyhteyksien merkitys alueille pidemmällä aikavälillä.

Vakiintuneen ilmailun lisäksi myös uudenlaiset digitaalista tietoa hyödyntävät ilmailun muodot voivat tulevaisuudessa haastaa perinteisiä kaupallisia reittiliikenteen matkustaja- ja tavarakuljetuksia.

LVM on siksi asettamassa lähiaikoina myös toisen työryhmän selvittämään tällaisen digi-ilmailun tilannetta, jotta myös sen mukanaan tuomat mahdollisuudet voitaisiin huomioida 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa.

Työryhmän toimiaika on syyskuun 2020 loppuun

Työryhmän toimiaika on 21.8.2020–30.9.2020. Ryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Pilvi Torsti ja varapuheenjohtajana osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala.

Työryhmän muut jäsenet ovat Pohjois-Karjalan maakuntaliiton yhteyspäällikkö Sami Laakkonen, Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen, Kajaanin kaupungin elinvoimajohtaja Risto Hämäläinen, Meri-Lapin seutupäällikkö Sari Moisanen ja Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg.

Työryhmä kuulee työnsä aikana keskeisiä lentoyhtiöitä sekä Finavia Oyj:tä ja Traffic Management Finland Oy:tä. Työryhmä voi lisäksi kuulla muita asiantuntijoita.