Maakuntajohtajan blogi: pohjoisen matkailukentille esitettiin kausittaista aukioloa

Finavia_EFROLapin maakuntajohtaja Mika Riipi pitää blogissaan LVM:n lentoliikennestrategiatyötä tarkoitushakuisena - ainakin oman alueensa osalta. Viime viikon työpajassa pohjoiset kentät oli jaettu kahteen kategoriaan: kaupunki- ja sesonkikenttiin. Jälkimmäisille lähinnä matkailua tukeville esitettiin Riipin mukaan myös kausittaista aukioloa.

Liikenne- ja viestintäministeriö järjesti Säätytalolla 31. lokakuuta työpajan lentoasemaverkostosta osana lentoliikennestrategian valmistelua. Työpajan tavoitteena oli arvioida lentoasema- ja aluekohtaisesti kunkin lentoaseman ja talousalueen vahvuuksia ja lentoliikenteen kehittämismahdollisuuksia.

Maakuntajohtajan blogi -sivullaan Mika Riipi kirjoittaa: "Pohjoinen Suomi oli tilaisuudessa jaettu kahteen työryhmään, jossa toisessa oli tarkasteltavana Oulu, Kemi-Tornio ja Rovaniemi, toisessa taas muut Lapin kentät sekä Kuusamo ja Kajaani. Perusteluna jaolle kysyessäni esitettiin, että muut kuin nk. kaupunkikentät ovat luonteeltaan sesonkiluonteisia matkailukenttiä, joten niitä olisi perusteltua tarkastella erillään"

"Todellinen syy taisi kuitenkin paljastua, kun työryhmät pääsivät pohtimaan niille esitettyjä skenaarioita: Kaupunkityöryhmä sai tehtäväkseen muiden skenaarioiden ohessa pohtia tilannetta, jossa Kemi-Tornion kenttä ei olisi enää valtion ylläpidettävä. Muut pohjoisen kentät saivat eteensä mm. skenaarion, jossa ne muutettaisiin aukiololtaan sesonkiluonteisiksi," hän jatkaa.

Maakuntajohtaja Mika RIipin blogikirjoituksen mukaan tilaisuus näytti siltä, että järjestävä taho oli jo tehnyt valmiiksi linjauksia, joille alueiden edustajien piti keksiä perusteluja.

"Pohjoisen työryhmät eivät kuitenkaan tähän lähteneet, vaan totesimme hyvin yksikantaan, että Lappi ja koko pohjoinen Suomi tarvitsee kaikki nykyiset kentät – muut vaihtoehdot ovat yksinkertaisesti poissuljettuja."


Maakuntajohtajan Blogi: Lappi.fi

Lue myös: