Malmin puolustajat jättivät selvityspyynnön Valtioneuvoston kansliaan - Kuka muutti hallituksen kehysriihessä tekemää päätöstä?

Malmi_opaste_1Malmin lentoaseman ystävät ry (MLY) on jättänyt Valtioneuvoston kansliaan selvityspyynnön koskien Suomen hallituksen vuonna 2014 kehysriihessä tekemää päätöstä Malmin lentoasemasta. MLY:n mukaan alkuperäistä päätöstä on muunneltu ministeriössä korvaavan lentokentän osalta.

Suomen hallitus päätti kehysriihessä 2014 vetäytyä toimintoineen Helsinki-Malmin lentoasemalta niin, että alue olisi mahdollista ottaa asuntotuotantokäyttöön 2020-luvulla. Tuolloisessa päätöksessään hallitus edellytti Rajavartiolaitoksen ja siviili-ilmailun siirtämistä korvaavalle kentälle.

Myöhemmin Valtiovarainministeriön julkistetussa suunnitelmassa julkisesta taloudesta vuosille 2015-2018 oli hallituksen päätöksen vastaisesti poistettu edellytys korvaavasta kentästä.

Malmin lentoaseman ystävät ry on lähettänyt asiasta selvityspyynnön valtioneuvoston kansliaan ja valtionvarainministeriöön. Selvityspyynnössä halutaan selvittää kuka on muuttanut hallituksen päätöstä, millä perusteella ja millä valtuutuksella.

MLY toteaa muutoksen olevan oleellinen Suomen yleisilmailun jatkuvuuden kannalta, sillä Malmin lentoasema on Suomen toiseksi vilkkain lentoasema ja ylivoimaisesti vilkkain yleisilmailun tukikohta.

Helsingin kaupunki on esittänyt rakentavansa lentokenttäalueelle (138 ha) ja sitä tiivistäen ympäröiville noin 200 hehtaarin alueelle asunnot noin 25 000 asukkaalle vuoteen 2050 mennessä. Kaupunkisuunnitteluviraston tekemässä Helsingin kaupungin yleiskaavan taloudellisten vaikutusten arvioinnissa hanke on todettu taloudellisesti kannattamattomaksi. Raportissa todetaan, että yleiskaavaluonnoksen mukainen kerrosala (1,2 milj. k-m2)  ei  ole  riittävä  Malmin  lentokentän  alueen taloudellisen toteutettavuuden kannalta, ja maankäytön tehostamista tulisi jatkosuunnittelussa tarkastella.

MLY on pyrkinyt löytämään ratkaisua Malmin lentokenttä-asiassa mm. pyytämällä Finavialta tarjouksen yleisilmailun toimintapalveluista Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Finavia vastasi kuitenkin kieltävästi Suomen ilmailuliiton tarjouspyyntöön ilmoittaen ettei yleisilmailulle ole suuressa mittakaavassa tilaa Helsinki-Vantaalla.

Lue myös: