MLY: Vastuut Malmin lentokenttäalueen avaamisesta yleisölle epäselviä - alue on edelleen lentopaikka

EFHF_100321Helsingin kaupunki avasi Malmin lentopaikan kenttäalueen kaupunkilaisten virkistyskäyttöön 2. helmikuuta 2022. Nyt esiin on nostettu vastuukysymykset, sillä alue on edelleen lentopaikka vaikka kiitotie on poissa käytöstä 14. maaliskuuta 2022 saakka. Lentokentän maa-alue on vielä toistaiseksi vuokrattu Malmin lentokenttäyhdistykselle.

Helsingin kaupungin projektijohtaja Kimmo Kuisma oli todennut kaupungin Malmilla järjestämässä tiedotustilaisuudessa, ettei lentokenttäalueen virkistyskäytöstä ole esittää varsinaista päätöstä vaan kaupunki on yksinkertaisesti päättänyt asiasta.

"Nämä toimet vahvistavat kaupungin toimivan Malmi-asiassa hyvin omavaltaisesti. Tämän päivän tapahtumat osoittavat selvästi, ettei kaupungilla ole aikomustakaan selvittää tai huomioida alueen luontoarvoja. Välinpitämättömyys alueen ominaispiirteistä ja kulttuuriarvoista on ilmiselvää, ja tulee huomioida oikeuskäsittelyissä”, totesi Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen.

Virkistyskäyttöön avattu lentokenttäalue on edelleen on vuokrattuna Malmin lentokenttäyhdistys ry:lle. Se on tämän seurauksena edelleen vastuussa lentokentän turvallisuudesta.

Kaupunki on mm. kehottanut alueen käyttäjiä huomioimaan, että lentokenttäalueen läpi kulkee myös kaksi pelastuslaitoksen hälytysajoreittiä ja kuuntelemaan valppaasti sireenin ääniä.

Vaikka kiitotie on toistaiseksi suljettu 14. maaliskuuta 2022 saakka on lentopaikka edelleen olemassa myös ilmatilarakenteineen. Alueella voi siis mahdollisesti havaita lentokoneita, joiden lisäksi Malmilla toimii edelleen helikoptereita huoltava yritys. Esimerkiksi dronejen lennättäminen alueella on kiellettyä edelleen ilman lentopaikan pitäjän lupaa.

Malmin lentoaseman ystävät ry:n mukaan kaupunki vaikuttaa käyttävän aluetta sopimatta asiasta ilmailutoiminnan vastuutahojen kanssa. Kaupunki ei ole MLY:n tietojen mukaan esittänyt asiasta päätösdokumentaatiota, josta vastuulliset selviäisivät. Alueen hallinta-asia on tällä hetkellä myös hovioikeuden käsittelyssä.

MLY kertoo pyrkineensä neuvotteluun asiasta kaupungin kanssa vuosia, mutta kaupunki ei suostu tapaamisiin.

Alueella menossa useita oikeuskäsittelyitä

Lentokenttäalue on vuonna 2015 esitetty suojeltavaksi rakennusperintölain nojalla. Suojeluesityksen johdosta alueella on voimassa vaarantamiskielto. Alueella on jopa  suurempia maisema- ja kulttuuriympäristöarvoja kuin hallinto-oikeuden juuri hylkäämillä Marian sairaalan ja Espoojoen rannan kaavoituksilla. Malmin lentokenttäalue on museoviraston ja ympäristöministeriön määrittämä valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. 

Alueen ensimmäisiä asemakaavoja on käsitelty kaupunginvaltuustossa. Niistä on jätetty jo lautakuntavaiheessa eriäviä mielipiteitä ja myöhemmin on valitettu hallinto-oikeuteen. Helsingin kaupunki ei ole lainmukaisesti selvittänyt suunnitelmien vaikutusta alueen luontoarvoihin. Tällä perusteella Östersundomin kaavoitus pysähtyi vuonna 2021.

Lue myös: