Omikronin vaikutukset näkyivät Finnairin tammikuun luvuissa - vuotta aiempaan kuitenkin huima parannus

Finnair_A321_TOOmikron-virusmuunnos ja kausivaihtelu painoivat Finnairin matkustajamääriä alaspäin tammikuussa 2022 verrattuna joulukuuhun 2021. Vertailukauteen eli edellisvuoden tammikuuhun nähden matkustajaluvut kuitenkin parantuivat huimat 427,3 prosenttia. Finnair kuljetti tammikuussa 2022 kaikkiaan 451 300 matkustajaa. Kasvuluvuista huolimatta määrä oli 25,1 % vähemmän kuin joulukuussa 2021.  

Koronaviruspandemian vaikutukset, mukaan lukien useiden valtioiden asettamat tiukat matkustusrajoitukset erityisesti omikronmuunnoksen vuoksi, vaikuttivat edelleen kaikkiin Finnairin matkustajaliitännäisiin liikennelukuihin.

Erityisesti vaikutus näkyi suomalaisyhtiön Pohjois-Amerikan sekä Aasian luvuissa, vaikka matkustus Suomesta ja Ruotsista Yhdysvaltoihin ja esimerkiksi Thaimaahan avautui jo marraskuun aikana lisäten myös Finnairin kuljettamia matkustajamääriä.

Matkustajaliikenneluvut ovat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tavallisesti selvästi pienimmät, mikä näkyi omikronvaikutusten lisäksi tammikuun luvuissa verrattuna joulukuuhun 2021.   

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi tammikuussa 499,5 % vertailukaudesta, mutta laski 4,5 % edeltäneestä kuukaudesta.

Finnair operoi päivittäin keskimäärin 209 lentoa, kun myös pelkkää rahtia kuljettaneet lennot huomioidaan. Määrä oli 182,4 % enemmän verrattuna vuoden 2021 tammikuuhun, mutta 9,1 % vähemmän kuin joulukuussa 2021.

Erot kapasiteettilukujen välillä verrattuna vuoden 2021 tammikuuhun selittyvät keskimäärin pidemmillä operoiduilla lennoilla sekä suuremmilla operoiduilla lentokoneilla.


Matkustajakäyttöasteet edelleen alhaiset

Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 963,3 % vertailukaudesta, mutta laski 20,9 % edeltäneestä kuukaudesta. Matkustajakäyttöaste kasvoi 19,7 %-yksikköä vertailukaudesta 45,1 %:iin, mutta laski 9,3 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta. 

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 271,2 %, Euroopan-liikenteen 616,5 % ja kotimaanliikenteen 169,1 %. 

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat vertailukaudesta 1 333,2 % Aasian-liikenteessä, 797,7 % Euroopan-liikenteessä ja 177,9 % kotimaanliikenteessä. 

Sekä Aasian-liikenteen että Pohjois-Amerikan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 39,0 %, mutta niitä tukivat vahvat rahtioperaatiot. Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 53,7 % ja kotimaanliikenteen 54,0 %. 

Matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 1 280,9 %, Euroopan-liikenteessä 546,9 % ja kotimaanliikenteessä 169,9 %. 

Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonnan, myytyjen henkilökilometrien ja matkustajamäärien kasvuprosenttia vertailukaudesta ei voi määrittää, koska tammikuussa 2021 sinne ei ollut matkustajalentoja.

Rahti edelleen vahvassa vireessä
 

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat tammikuussa 425,2 % vertailukaudesta  ja edeltäneestä kuukaudesta 6,4 %. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 278,5 %, mutta laskivat 13,5 % edeltäneestä kuukaudesta.

Molempien lukujen kasvu johtui pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen erityisesti Pohjois-Amerikan ja Aasian osalta tammikuussa 2021.

Tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat 216,6 % vertailukaudesta ja kasvoivat 3,2 % myös edeltäneestä kuukaudesta. Myydyt rahtitonnikilometrit kasvoivat 135,0 %, mutta laskivat 13,8 % edeltäneestä kuukaudesta. Luvut sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin pääasiassa Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä.

Finnairin pelkkää rahtia kuljettaneiden lentojen tonnit kasvoivat vertailukaudesta 17,1 % , mutta laskivat edeltäneestä kuukaudesta 15,3 %.

Rahdin kysyntä jatkui poikkeuksellisen vahvana tammikuussa, sillä kokonaisrahti- ja postitonnit kasvoivat 139,4 % vertailukaudesta. Laskua edeltäneeseen kuukauteen verrattuna oli kuitenkin 11,9 %, sillä kausivaihtelu pätee myös rahdin kysyntään. 

Finnairin lennoista 63,1 % (80,7 %) saapui tammikuussa aikataulussa. Saapumistäsmällisyyteen vaikuttivat vaikeiden sääolosuhteiden lisäksi koronaviruspandemiaan liitännäiset haasteet, kuten matkustusrajoitukset, jotka vaativat ylimääräisiä matkustusasiakirjatarkastuksia, sekä sairauspoissaolojen tavallista suurempi määrä, joka aiheutti sekä sisäisiä että palveluntarjoajien resurssihaasteita niin kotilentoasemalla kuin ulkoasemillakin.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet tammikuu 2022

 

  tammikuu muutos % vuoden 2022 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1 000 451,3 427,3 451,3 427,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 423,6 499,5 2 423,6 499,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 093,1 963,3 1 093,1 963,3
Matkustajakäyttöaste % 45,1 19,7p 45,1 19,7p
Rahti ja posti tn 12 550,6 139,4 12 550,6 139,4
Tarjotut tonnikilometrit 415,8 252,0 415,8 252,0
Myydyt tonnikilometrit 185,8 298,6 185,8 298,6
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 43,1 1 280,9 43,1 1 280,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 856,5 271,2 856,5 271,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 333,8 1 333,2 333,8 1 333,2
Matkustajakäyttöaste % 39,0 28,9p 39,0 28,9p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 269,3 546,9 269,3 546,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 857,9 616,5 857,9 616,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 460,9 797,7 460,9 797,7
Matkustajakäyttöaste % 53,7 10,8p 53,7 10,8p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 28,7 N/A 28,7 N/A
Tarjotut henkilökilometrit milj. 564,4 N/A 564,4 N/A
Myydyt henkilökilometrit milj. 220,1 N/A 220,1 N/A
Matkustajakäyttöaste % 39,0 N/A 39,0 N/A
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 110,3 169,9 110,3 169,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 144,8 169,1 144,8 169,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 78,3 177,9 78,3 177,9
Matkustajakäyttöaste % 54,0 1,7p 54,0 1,7p
         
Rahtiliikenne        
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 428,1 505,2 1 428,1 505,2
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 2 230,7 N/A 2 230,7 100,0
- Aasian rahtiliikenne tn 5 536,3 158,9 5 536,3 158,9
- Kotimaan rahtiliikenne tn 29,6 10,1 29,6 10,1
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 224,8 284,1 9 224,8 284,1
Rahtilento tn** 3 325,8 17,1 3 325,8 17,1
Kokonaisrahti- ja posti tn 12 550,6 139,4 12 550,6 139,4
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 147,6 216,6 147,6 216,6
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 88,2 135,0 88,2 135,0
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 114,6 425,2 114,6 425,2
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 63,0 278,5 63,0 278,5
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 59,8 -20,8p 59,8 -20,8p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 46,9 N/A 46,9 N/A
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 64,4 -14,6p 64,4 -14,6p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 55,0 -21,3p 55,0 -21,3p
             

 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

 

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä, N/A = ei saatavilla)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä