OTKES: Turvallisuus sivuroolissa julkisesti tuetuissa lentoliikenteen kilpailutuksissa

Otkes_1(päivittynyt 13.30) Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) huomauttaa, että EU-maiden lentoturvallisuusviranomaisten myöntämät liikennelupa ja lentotoimintalupa eivät takaa tasalaatuista turvallisuustasoa lentoyhtiöiden välillä. OTKES suosittaakin Traficomia selvittämään turvallisuuteen liittyvän kriteeristön ajatellen tulevia kilpailutuksia.

Onnettomuustutkintakeskus ottaa asiaan kantaa Savonlinnassa tammikuussa  2019 tapahtuneen RAF-Avia Airlinesin Saab 340 -matkustajakoneelle tapahtuneen lento-onnettomuuden tutkinnassa selvinneiden turvallisuuspuutteiden takia. Onnettomuuskone saapui Savonlinnaan operoidakseen Airlinkin markkinoimia lentoja Savonlinnan ja Helsinki-Vantaan välillä.

EU:n lentoliikennettä koskevilla kilpailusäädöksillä on pyritty turvaamaan mahdollisimman vapaa osallistuminen kilpailutuksiin, mutta niiden seurauksena turvallisuus voi jäädä huomiotta kilpailutuksen kriteereissä.

Ainakin Savonlinnan osalta tehdyn Liikenneviraston toteuttaman tarjouskilpailun ratkaisuperusteeksi oli OTKESin mukaan valittu yksinomaan edullisin hinta eikä turvalliseen operointiin liittyviä lisäehtoja asetettu. Ensisijaisena määrittelynä oli lentoliikenteen harjoittaja, jolla on asiamukaiset luvat toimintaan.

Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan lentoliikenteen kilpailuttaja ei välttämättä aseta kilpailutuksessa turvallisuuteen liittyviä kriteerejä, kun se varoo EU:n kilpailusäädösten rikkomista ja kilpailun hävinneiden operaattoreiden oikeusprosesseja.

Lentoliikenneasetus ei kuitenkaan suoranaisesti kiellä lisäehtojen asettamista, mutta Liikennevirastossa oli vahva epäily, että EU olisi tulkinnut turvallisuuteen liittyvät lisäehdot kilpailua rajoittaviksi.

Usein kilpailutuskriteerit ovat hinta ja liikenteen täsmällisyys. Lentoliikenteen ostajatahoilla ei ole sopivia ja helppokäyttöisiä mittareita lentoyhtiöiden turvallisuuden arvioimiseen. Ostajina ja kilpailuttajina saattavat toimia myös tahot, jotka eivät tunne ilmailualaa syvällisesti.

Suomessa julkisesti tuettua lentotoimintaa harjoitetaan Savonlinnan ja Helsingin sekä Porin ja Helsingin välillä. Savonlinnan lentoja markkinoi Airlink ja lentoja operoi latvialainen RAF-Avia Airlines. Poriin lentoja puolestaan markkinoi Karhu.Aero  ja operaattorina on unkarilainen BASe Airlines.

Suomen valvova ilmailuviranomainen on Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Se oli jo aiemmin havainnut RAF-AVIA -lentoyhtiön turvallisuusongelmat ja yhtiöön oli kohdistettu tarkastustoimia.

Traficom koki kilpailulainsäädännön rajoittavan sen keinoja puuttua muuten lentoyhtiön toimintaan. Päävastuu lentoyhtiöntoiminnan valvonnasta kuului Latvian ilmailuviranomaiselle.

Savonlinnan lennot tilanneen Maavoima Oy:n kokemukset  lentoyhtiöstä olivat hyvät, eikä se ollut havainnut niiden toiminnassa turvallisuuspoikkeamia. Yhtiö luotti EU:n alueen käytäntöjen mukaisesti, että lentotoimintalupa ja liikennelupa osoittavat operaattorin toimivan turvallisesti.

Yhtiö kummastelee myös OTKESin lausuntoa halvimman hinnan kriteereistä turvallisuutta huomioimatta. Sen mukaan lentoliikenteen ostajalla on oikeus purkaa ostoliikennesopimus, mikäli liikenteenharjoittaja menettäisi lentotoimintaluvan tai liikenneluvan tai laiminlöisi toistuvasti liikenteen laatua.

OTKES antoi neljä turvallisuussuositusta

Onnettomuustutkintakeskus on antanut Savonlinnan lento-onnettomuustutkinnan seurauksena kilpailutuksiin liittyen neljä suositusta, joista ensimmäinen on osoitettu Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

Traficomin tulisi selvittää ja ohjeistaa miten operaattoreiden lentotoiminnan turvallisuutta ja turvallisuudenhallinnan suorituskykyä voidaan käyttää lentoliikenteen kilpailuttamisen kriteereinä EU-säännökset huomioiden.

Euroopan komissio pitäisi puolestaan huolehtia, että luodaan menettely, jolla operaattoreiden turvallisuudenhallinnan suorituskyky ja turvallisuustaso saadaan arvioiduksi tasapuolisesti lentoliikenteen kilpailutuksissa.

Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA:n tulisi OTKES:in mukaan varmistaa, että EU-valtioiden ilmailuviranomaisten tekemissä auditoinneissa operaattoreiden tarkastelu kattaa myös turvallisuudenhallintajärjestelmien käytännön toimivuuden ja suorituskyvyn.

Erityisen tärkeää on myös viimeinen suositus Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA:lle Ilmailuviranomaisen tulisi asettaa takarajan magneettinauhalle tallentavien lentoarvotallentimien käytölle. Heikkolaatuinen tallenne voi vaikeuttaa onnettomuustutkintaa merkittävästi.

Päivitys 13.30: Lisätty tietoja lentoliikenteen kilpailutuksesta.

Lue myös: