Patria aloittaa muutosneuvottelut Hallin Helicopters-yksikössä ja sen Production Support -toiminnossa

NH90_FOC_2Patria aloittaa henkilöstön edustajien kanssa muutosneuvottelut suunnitelmasta lomauttaa määräajaksi henkilöstöä loppukesällä - syksyllä 2023 Hallin Helicopters-yksikössä ja sen Production Support -toiminnossa. Muutosneuvottelut alkavat myös Patrian New Production- ja Linnavuoren Diesel-yksiköissä.

Toteutuessaan mahdollisten lomautusten muoto ja pituus vaihtelisivat. Harkittavina ovat määräaikaiset kokoaikalomautukset ja osa-aikalomautukset. Pisimmillään lomautukset voisivat kestää arviolta kuusi kuukautta henkilöltä.

Neuvottelujen taustalla on näiden yksiköiden heikentynyt tilauskanta, mistä johtuen työmäärät ovat ainakin väliaikaisesti laskeneet. Mahdollisten lomautusten vaihtoehtona tultaisiin selvittämään mahdollisuutta tarjota korvaavaa työtä Patrian muissa toiminnoissa.

Patria_logoMuutosneuvottelut aloitetaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä Airframe & Structure Operations - sekä Engine, Component & Training Operations -yksiköissä.

Muutosneuvottelujen piirissä on 236 henkilöä kaikista henkilöstöryhmistä ja toteutuessaan erimittaiset lomautukset voisivat koskea arviolta enintään 153 henkilöä. 

Muutosneuvottelut on tarkoitus aloittaa 10. toukokuuta 2023 ja niiden arvioidaan kestävän vähintään kuusi viikkoa.