Patrian Aerostructures -liiketoiminnan yt-neuvottelut päätökseen

Patria_flagsPat­rian Aerostructures-lii­ke­toi­min­nas­sa huhtikuussa 2017 aloi­te­tut koko hen­ki­lös­töä kos­ke­neet yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut ovat päät­ty­neet. Yhtiö vähentää työntekijöitään ja lomauttaa osan henkilökunnastaan.

Yt-neuvotteluiden taus­tal­la ovat tuo­tan­nol­lis-ta­lou­del­li­set syyt. Osassa tuotekantaa tilauskannat ovat heikentyneet.

Vähennystarpeeksi on tarkentunut yhteensä seitsemän henkilöä. Tämä määrä sisältää irtisanomiset sekä lomautukset toistaiseksi. Lisäksi enimmillään 40 henkilöä lomautetaan 3-6 viikoksi tulevan kesän aikana.

Kaikki toi­men­pi­teet to­teu­te­taan vuoden 2017 aikana.

Aerostructures-liiketoiminta suunnittelee ja valmistaa vaativia komposiittisia lentokone- ja helikopterirakenteita. Liiketoiminta työllistää 139 henkilöä Jämsän Hallissa ja Tampereella.

Airbus_Hamburg_2Patrian Aerostructures-yksikkö valmistaa tai on valmistanut komposiittirakenteita mm. Airbusin A320-, A330-, A380- ja A400M-koneisiin, NH90-helikopteriin sekä erityissovelluksiin Saabille. Edellämainituista Airbusin A380-ohjelma on hiipumassa.

Patria solmi lokakuussa 2016 pitkäaikaisen sopimuksen Airbus A320-koneiden hiilikuiturakenteiden valmistamisesta.

Lue myös: