Puolustusministeriö: HX-hankkeen BAFO-pyynnöt voitaneen tehdä vielä kuluvan vuoden aikana

HX_kandikuvaPuolustusministeriö arvioi, että koronavirusepidemialla ja siihen liittyvillä vastatoimilla on vaikutusta myös HX-hankkeen valmisteluun. Toistaiseksi kuitenkin arvioidaan, että lopulliset tarjouspyynnöt voidaan pyytää suunnitellusti vuoden 2020 aikana. Ministeriön mukaan kaikkia kansallisia rajoituksia noudatetaan ilman poikkeuksia.

Ilmavoimien seuraavan suorituskyvyn varmistava HX-hanke on vuosien mittainen projekti ja uudet hävittäjät tulevat olemaan käytössä vuosikymmeniä. Toistaiseksi Puolustusministeriö arvioi, ettei vallitseva tilanne aiheuta tarvetta muuttaa hankinnan perusteita. Hankkeen tärkein päätöksentekoperuste on edelleen suorituskyky.

Ministeriön mukaan nyt todennäköiseltä vaikuttava viikkojen tai kuukausien viive neuvotteluissa tai arvioinnissa ei ole merkitsevä. HX-hanketta edistetään niiltä osin kuin se on mahdollista tässä tilanteessa.

Suurimmat vaikutukset kohdistuvat HX-hankkeen neuvotteluihin ja ulkomaan virkamatkoihin, mutta neuvotteluja on Puolustusministeriön mukaan jatkettu etäyhteyksillä niiltä osin, kun turvallisuusvaatimukset sen sallivat.

Tarkennetun tarjouspyynnön vastausten ja HX Challengen analyysi on käynnissä suunnitelman mukaisesti. Vaikuttaviksi tekijöiksi voi kuitenkin nousta myös tarjoajamaissa käyttöön otetut rajoitukset.

Tämän hetkisen arvion mukaan vuoden 2020 loppupuolella pyydetään lopulliset tarjoukset (Best and Final Offer, BAFO) Hornetin suorituskykyä korvaavista kokonaisuuksista. Paremmuusjärjestyksen tulos saadaan lopullisen tarjouspyynnön vastaanottamisen jälkeen. Tuolloin kyseessä on lopullinen ja kaupallisesti sitova tieto.

Hankintapäätöksen tekee valtioneuvosto vuonna 2021.