Puolustusvoimain komentaja tarkasti Ilmavoimien kansainvälisen yksikön

FRDF Puolustusvoimain komentaja, kenraali Ari Puheloinen tarkasti Ilmavoimien kansainvälisen yksikön keskiviikkona 11. syyskuuta. Kenraali Puheloinen seurasi tarkastuksen aikana mielenkiinnolla etenkin varusmiesten suorituksia. Yksikön harjoittelu oli vierailun aikaan ennättänyt kansallisen evaluoinnin vaiheeseen.

Puolustusvoimain komentajan viesti kansainväliseen evaluointiin valmistautuvalle joukolle on selkeä. Harjoittelun tavoite ei ole vain pian koittava evaluointi, vaan valmius operaatioon.

"Lähtökohtaisesti koulutettavan henkilöstön odotetaan olevan motivoitunut lähtemään, mikäli yksikköä päätettäisiin käyttää kansainvälisessä tehtävässä", Puheloinen linjasi.

"Toisaalta on hyvä tiedostaa myös se, että valmius ei tarkoita sitä, että operaatioon välttämättä lähdetään. Se voi olla yksittäiselle taistelijalle turhauttavaa".

Kenraali Puheloisen vierailun aikana yksikön koulutukseen liittyvä pelitoiminta oli käynnissä. Yksikön vastuualueella eli TAOR:lla (Tactical Area of Responsibility) sammutettiin palavaa konttia sekä lähetettiin Hornet-pari ilmaan tunnistustehtävälle.

HN_nosePuolustusvoimain komentajan lisäksi yksikön suorituskykyä arvioi lukuisten kansallisten evaluaattoreiden joukko, jolta virheet tai puutteelliset suoritukset eivät jääneet huomaamatta. Ennen varsinaista arviointia heidän roolinsa oli kuitenkin valmentaa yksikköä parempaan suoritukseen, sekä osoittaa kehittämisen kohteita.

Ilmavoimien kansainvälinen valmiusyksikkö luotiin vuoden 2004 ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon perusteella. Selonteko antoi Ilmavoimille tehtäväksi luoda kyvyn osallistua valtionjohdon erillisellä päätöksellä kansainvälisiin sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin osana monikansallista lento-osastoa.

Ensi vuoden ajan Ilmavoimien kansainvälinen yksikkö on 60 vuorokauden valmiudessa osallistumaan kansainväliseen kriisinhallintaoperaatioon. Yksikkö on ilmoitettu Naton nopean toiminnan joukkojen (Nato Responce Forces) RFP-joukkopooliin (Response Force Pool).

Joukkopooliin nimeämiseen ei liity velvoitetta osallistumisesta operaatioihin. NRF-joukkopooliin ilmoittaminen on linjattu valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa.

Ilmavoimat ja NRF 2014 -tehtävä:

  • Osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan on yksi puolustusvoimien lakisääteisistä tehtävistä. 
  • Yksikön käyttö kansainväliseen kriisinhallintatehtävään edellyttää Suomen kansallista, operaatiokohtaista päätöstä ja Naton neuvoston hyväksyntää.
  •  NRF-joukkopooliin ilmoittaminen on linjattu valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa.
  • Ilmavoimien kansainvälisen yksikön koulutus ja evaluointi tukee ja kehittää kotimaan puolustusta.
  • Suorituskyky todennetaan Naton TACEVAL-arviointiohjelmalla.
  • Operaatiossa yksikön tehtäviin voisi kuulua esimerkiksi lentokieltoalueen valvontaa sekä ilma-alusten ja alueiden suojausta.
  • Vuoden 2004 ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko antoi Ilmavoimille tehtäväksi luoda kyvyn osallistua valtionjohdon erillisellä päätöksellä kansainvälisiin sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin osana monikansallista lento-osastoa.
  • Suomen ilmavoimien kansainvälisen valmiusyksikön suorituskyky joukkopoolissa on neljän lentävän koneen parvi varakoneineen sekä enintään 250 henkilöä 60 vuorokauden valmiudessa

 

Lue myös: